http://www2.polskieradio.pl/eo/dokument.aspx?iid=158729

הסרט "בחשכה" של אגנישקה הולנד – מייצג את פולין באוסקר

13.07.2011

חברת SONY PICTURES CLASSICS הודיעה כי קנתה את זכויות ההפצה לסרטה האחרון של הבמאית אגנישקה הולנד "בחשכה". באנגלית נקרא הסרט IN DARKNESS. עלילת הסרט מתרחשת בשנת 1943 בלבוב שהייתה אז עיר פולנית תחת הכיבוש הגרמני.

גיבור הסרט LEOPOLD SOCHA הוא גנב ואיש בליעל. סוכה מחליט יום אחד לעזור לקבוצה של יהודים שנמלטו מחיסול הגטו בלבוב ומסתיר אותם ברשת הביוב התת-קרקעית של העיר. המוטיבציה למעשה היא תחילה תועלתנית בלבד. הוא מקווה להפיק רווחים מהמעשה. אישיותו של הגנב עוברת עם זאת שינוי מהותי והוא הופך למציל יהודים. הבמאית, אגנישקה הולנד, אומרת שהיא רצתה לחשוף בסרט עד כמה דק הקוו המבדיל בין שפלות לאצילות נפש.

הסרט הוא קו-פרודוקציה פולנית-גרמנית-קנדית. בין השחקנים נמנים מטובי השחקנים הפולנים ושורה של כוכבים בינלאומיים ביניהם מריה שרדר, הרברט קנאופ ומילה בנקוביץ'. כדי לשמר את האותנטיות ההיסטורית הסרט מדבר בכמה שפות ביניהן יידיש.

ק. ו.