HISTORIA

Powieść radiowa " W Jezioranach" zaistniała na antenie I Programu PR 29 maja 1960 roku. Miała zarówno odzwierciedlać, jak i kształtować życie mieszkańców wsi oraz związanych ze wsią środowisk (nauczyciele, lekarze, administracja, straż ogniowa, itd.). "Bohaterem zbiorowym" była zamieszkała na kolonii Trojaki rodzina Jabłońskich wraz ze swym sąsiedztwem. Obraz ich codziennego życia, różne dramatyczne epizody ich losu oraz życiowe wybory i decyzje do tego stopnia przyciągnęły uwagę słuchaczy, że redakcja po każdym odcinku otrzymywała stosy listów. Od czasu drukowania odcinków powieści w "Dzienniku Ludowym" masowo zaczęły powstawać liczne Kluby Przyjaciół Jezioran. W czasie stanu wojennego na półtora roku - od grudnia 1981 do maja 1983 - autorzy w porozumieniu z aktorami zawiesili realizację audycji. Od początku istnienia powieści przyjęto zasadę, iż zarówno autorzy, jak i aktorzy występują "bezimiennie" (ich nazwisk nie podaje się po zakończeniu odcinka). Pierwszy zespół autorski składał się z Zofii Posmysz-Piaseckiej, Władysława Milczarka i Andrzeja Mularczyka. Z tej ekipy do tej pory pozostał Andrzej Mularczyk, z którym współpracowali Andrzej Bartosz oraz Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz (autorka książki i scenariusza serialu " Boża podszewka", która do dziś pozostaje współautorem audycji). Przed mikrofonem wystąpiło blisko 200 aktorów, wśród których było wiele słynnych nazwisk, zapisanych złotymi zgłoskami w historii polskiego teatru (m.in. Kazimierz Opaliński, Maria Żabczyńska, Janusz Paluszkiewicz). Spośród tych, którzy zaczynali kreować swoje postacie w "Jezioranach" od pierwszych odcinków grają do dziś : Zygmunt Kęstowicz (Stefan), Wanda Majerówna (Irena), Bogumił Kłodkowski (Edek), Halina Głuszkówna (Wanda), Jan Matyjaszkiewicz (Heniek). Oprócz nich w zespole aktorskim jest wielu znanych aktorów (Franciszek Pieczka, Gustaw Lutkiewicz, Danuta Stenka, Joanna Sobieska, Krzysztof Kołbasiuk, Artur Barciś, Janusz Kłosiński), którzy zgodnie z zasadą powieści występują niejako anonimowo, jako postacie słuchowiska. W Teatrze Polskiego Radia realizowało tę powieść-rzekę wielu reżyserów i realizatorów akustycznych (Bronisław Dardziński, Wiesław Opałek, Wojciech Maciejewski, Andrzej Pruski). Obecnie reżyserem jest Jan Warenycia, realizatorem akustycznym Maria Olszewska. Mimo narastającej konkurencji telenowel i seriali audycja " W Jezioranach" ma nadal ogromną rzeszę wielbicieli, wywodzących się z różnych kręgów społecznych i grup wiekowych. Autorzy starają się przedstawiać losy swych bohaterów na tle aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych. W poszczególnych odcinkach dramat miesza się z komedią, trudne decyzje życiowych wyborów zderzają się ze scenami humorystycznymi. Fakt, że perypetie i dramaty mieszkańców Jezioran po tylu latach istnienia na antenie I Programu PR nadal budzą żywe emocje, świadczy o przywiązaniu słuchaczy do znanych i lubianych postaci oraz o potrzebie ich kontaktu z kimś takim, jak rodzina Jabłońskich i ich sąsiedzi. Choć rodzina ta przeżywa swoje dramaty i kryzysy, to jednak jest dla odbiorców programu stałym punktem oparcia. Wierność słuchaczy i ich emocjonalne reakcje na dramaty bohaterów świadczą, że w tym świecie (który paradoksalnie, mimo wielości ofert ze strony mediów, czyni człowieka coraz bardziej samotnym) kontakt z bohaterami o określonych postawach pozwala odnaleźć jakiś stały punkt odniesienia i czuć się częścią wielkiej rodziny radiosłuchaczy. Trwałe miejsce powieści radiowej na antenie dowodzi, że radio publiczne docenia tę formę kontaktu ze słuchaczami.