Krystyna Brydowska z Federacji Rodzin Katyńskich opowiada o budowie cmentarzy upamiętniających ofiary Zbrodni Katyńskiej.