Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 roku, plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

pokaż wg stopnia
nazwisko i imię
syn
urodz.
miejsce śmierci
awans. pośm.
Podkom. PP Adamkowski Zygmunt Antoniego 1897 Twer kom. PP
Podkom. PP Aksman Marian Dominik Daniel Michała 1905 Twer kom. PP
Podkom. PP Andziak Marcin b/d 1897 Katyń kom. PP
Podkom. PP Aubrecht Wacław Wacława 1895 Twer kom. PP
Podkom. PP Bala Kazimierz Stanisława 1896 Twer kom. PP
Podkom. PP Balcer Jan Tomasza 1905 Twer kom. PP
Podkom. PP Bartuzel Ignacy Józefa 1900 Twer kom. PP
Podkom. PP Bibiłło Wiktor Piotra 1897 Twer kom. PP
Podkom. PP Biniaś Józef Wojciecha 1888 Twer kom. PP
Podkom. PP Broda Jan Wojciecha 1900 Twer kom. PP
Podkom. PP Cichos Tomasz Piotra 1893 Twer kom. PP
Podkom. PP Cśadek Konstanty Tadeusz Józefa 1899 Twer kom. PP
Podkom. PP Drozdowski Marian Wawrzyńca 1890 Twer kom. PP
Podkom. PP Dudzik Józef Stanisława 1896 Twer kom. PP
Podkom. PP Frydrychowski Juliusz Antoniego 1896 Twer kom. PP
Podkom. PP Gałka Zygmunt Michała 1896 Twer kom. PP
Podkom. PP Głowacz Aleksander Franciszka 1894 Twer kom. PP
Podkom. PP Grzybowski Kazimierz Józefa 1888 Twer kom. PP
Podkom. PP Haas Władysław Kazimierza 1909 Twer kom. PP
Podkom. PP Jakubowski Józef Jana 1883 Twer kom. PP
Podkom. PP Jasiński Bronisław Adama Michała 1888 Twer kom. PP
Podkom. PP Jelonek Józef b/d 1899 Katyń kom. PP
Podkom. PP Karasiński Adam Antoni Józef Franciszka 1905 Twer kom. PP
Podkom. PP Klupsz vel Klupś Andrzej Piotra 1892 Twer kom. PP
Podkom. PP Kocima Franciszek Walentego 1883 Twer kom. PP
Podkom. PP Krefft Teofil Józefa 1885 Twer kom. PP
Podkom. PP Królikowski Jan Henryk Tomasza 1900 Twer kom. PP
Podkom. PP Kurzawiński Leonard Walentego 1888 Twer kom. PP
Podkom. PP Kwapisz Leonard Antoni Antoniego 1889 Twer kom. PP
Podkom. PP Lonczak Ludwik Michała 1884 Twer kom. PP
Podkom. PP Malinowski Józef Franciszka 1895 Twer kom. PP
Podkom. PP Mazanek Jan Walenty Andrzeja 1895 Twer kom. PP
Podkom. PP Menke Lucjan Wacław Edmunda 1887 Twer kom. PP
Podkom. PP Miński Ignacy Jan Piotr Stefana 1897 Twer kom. PP
Podkom. PP Młodowicz Józef Władysław Stanisława 1898 Twer kom. PP
Podkom. PP Młodzikowski Adam Antoniego 1900 Twer kom. PP
Podkom. PP Mormul Piotr Mikołaja 1889 Twer kom. PP
Podkom. PP Nowak Boleslaw Konstantego 1883 Twer kom. PP
Podkom. PP Olszewski Jan Pawła 1890 Twer kom. PP
Podkom. PP Pampuch Zygmunt Józefa 1897 Twer kom. PP
Podkom. PP Petri Teofil Piotra 1911 Twer kom. PP
Podkom. PP Rymbarczyk Józef Ignacego 1883 Twer kom. PP
Podkom. PP Sikorski Bronisław Stanisława 1897 Twer kom. PP
Podkom. PP Sitkowski Piotr Józef Karola 1894 Twer kom. PP
Podkom. PP Skarski Waldemar Jana 1912 Twer kom. PP
Podkom. PP Sołtys Tadeusz Bronisława 1897 Twer kom. PP
Podkom. PP Strobel Eugeniusz Gustawa 1896 Twer kom. PP
Podkom. PP Szczot Ignacy Pawła 1895 Twer kom. PP
Podkom. PP Szulczewski Henryk Józefa 1886 Twer kom. PP
Podkom. PP Szyszkiewicz Jan Feliksa 1894 Twer kom. PP
Podkom. PP Tkaczyk Joachim Bazylego 1896 Twer kom. PP
Podkom. PP Tomiak Józef Karol Józefa 1891 Twer kom. PP
Podkom. PP Truskowski Jan Stanisława 1895 Twer kom. PP
Podkom. PP Tumiłowicz Witold Juliana 1897 Twer kom. PP
Podkom. PP Turkowski Wacław Jana 1896 Twer kom. PP
Podkom. PP Unger Wacław Gracjana 1894 Twer kom. PP
Podkom. PP von Koehne Alfred Ksawerego 1889 Twer kom. PP
Podkom. PP Wąsala Henryk Eustachiusz Franciszka 1899 Twer kom. PP
Podkom. PP Wierzbicki Ludwik b/d 1897 Katyń kom. PP
Podkom. PP Wróblewski Józef Jana 1895 Twer kom. PP
Podkom. PP Zarzecki Wacław Marcina 1892 Twer kom. PP
Podkom. PP Złotkowski Czesław Leona 1894 Twer kom. PP