Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 roku, plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

pokaż wg stopnia
nazwisko i imię
syn
urodz.
miejsce śmierci
awans. pośm.
Przod. PP Adamczyk Michał Antoniego 1903 Twer aspirant
Przod. PP Adamowicz Bolesław Andrzeja 1895 Twer aspirant
Przod. PP Adamski Michał Adama 1899 Twer aspirant
Przod. PP Arciszewski Franciszek Franciszka 1881 Twer aspirant
Przod. PP Arciszewski Jan Adama 1894 Twer aspirant
Przod. PP Augustyn Franciszek Teodora 1894 Twer aspirant
Przod. PP Babral Jan Andrzeja 1895 Twer aspirant
Przod. PP Badylak Władysław Józefa 1896 Twer aspirant
Przod. PP Bagiński Jan Jana Bolesława 1902 Twer aspirant
Przod. PP Banach vel Bannach Alojzy Kazimierza 1892 Twer aspirant
Przod. PP Banaś Jan Franciszka 1884 Twer aspirant
Przod. PP Banaśkiewicz Marcin Jana 1901 Twer aspirant
Przod. PP Baran Józef Michała 1896 Twer aspirant
Przod. PP Baranowski Romuald Michała 1898 Twer aspirant
Przod. PP Barciszewski Sylwester Eustachego 1879 Twer aspirant
Przod. PP Baron Franciszek Jana 1903 Twer aspirant
Przod. PP Barteczko Jan Antoniego 1885 Twer aspirant
Przod. PP Bartkowiak Stanisław Andrzeja 1891 Twer aspirant
Przod. PP Barylewicz Jan Jana 1892 Twer aspirant
Przod. PP Bąk Stanisław Jana 1893 Twer aspirant
Przod. PP Bąkiewicz Franciszek Franciszka 1901 Twer aspirant
Przod. PP Bednarowicz Jan Aleksandra 1891 Twer aspirant
Przod. PP Bednarski Władysław Józefa 1905 Twer aspirant
Przod. PP Bednarz Alojzy Pawła 1895 Twer aspirant
Przod. PP Bentkowski Antoni Franciszka 1900 Twer aspirant
Przod. PP Bernat Jan Adama 1884 Twer aspirant
Przod. PP Bernat Stanisław Józefa 1896 Twer aspirant
Przod. PP Besamania Jan Walentego 1891 Twer aspirant
Przod. PP Biarda Marian Rocha 1902 Twer aspirant
Przod. PP Bielecki Jan Józefa 1893 Twer aspirant
Przod. PP Bielecki Wojciech Franciszka 1893 Twer aspirant
Przod. PP Bielski Piotr Antoniego 1898 Twer aspirant
Przod. PP Bińkowski Józef Adama 1890 Twer aspirant
Przod. PP Biolik Paweł Alberta 1887 Twer aspirant
Przod. PP Błażyca Franciszek Jana 1887 Twer aspirant
Przod. PP Błotko Tomasz Jana 1891 Twer aspirant
Przod. PP Bobrowski Józef Feliksa 1896 Twer aspirant
Przod. PP Bochenek Tadeusz Jana 1898 Twer aspirant
Przod. PP Bogdański Józef Stefana 1899 Twer aspirant
Przod. PP Bogunowicz Antoni Michała 1899 Twer aspirant
Przod. PP Bohdanow Jan jana 1896 Twer aspirant
Przod. PP Bohdanowicz Stanisław Józefa 1892 Twer aspirant
Przod. PP Bom Ulrich Alojzego 1900 Twer aspirant
Przod. PP Boreński Feliks Jana 1893 Twer aspirant
Przod. PP Borkiewicz Feliks Antoniego 1898 Twer aspirant
Przod. PP Borkowski Jan Macieja 1896 Twer aspirant
Przod. PP Borkowski Piotr Jana 1895 Twer aspirant
Przod. PP Boruciński Bolesław Jana 1895 Twer aspirant
Przod. PP Boruta Paweł Józefa 1894 Twer aspirant
Przod. PP Borysiewicz Witold Jana 1902 Twer aspirant
Przod. PP Borzyszkowski Ignacy Antoniego 1893 Twer aspirant
Przod. PP Bossy Piotr Maksymiliana 1901 Twer aspirant
Przod. PP Bógdoł Wincenty Franciszka 1893 Twer aspirant
Przod. PP Bracichowicz Michał Stanisława 1898 Twer aspirant
Przod. PP Brandt Karol Henryka 1898 Twer aspirant
Przod. PP Brodniewicz Zbigniew Nikodema 1885 Twer aspirant
Przod. PP Brzostowski Adam Franciszka 1896 Twer aspirant
Przod. PP Buczyński Edward Ignacego 1880 Twer aspirant
Przod. PP Bugajski Jan Piotra 1897 Twer aspirant
Przod. PP Caniboł Leopold Karola 1893 Twer aspirant
Przod. PP Ceglarek Jan Józefa 1893 Twer aspirant
Przod. PP Charoński Kazimierz Antoniego 1885 Twer aspirant
Przod. PP Cherek Leon Franciszka 1895 Twer aspirant
Przod. PP Chlebny Paweł Łukasza 1887 Twer aspirant
Przod. PP Chmielarz Władysław Wawrzyńca 1901 Twer aspirant
Przod. PP Choden Jan Józefa 1897 Twer aspirant
Przod. PP Chojecki Władysław Stanisława 1897 Twer aspirant
Przod. PP Chudzik Ludwik Aleksandra 1897 Twer aspirant
Przod. PP Chwiedźko Wiktor Józefa 1897 Twer aspirant
Przod. PP Cichocki Aleksander Antoniego 1890 Twer aspirant
Przod. PP Cieśla Jan Józefa 1892 Twer aspirant
Przod. PP Cieślak Bronisław Michała 1898 Twer aspirant
Przod. PP Cieślik Władysław Józefa 1898 Twer aspirant
Przod. PP Ciupka Józef Jana 1895 Twer aspirant
Przod. PP Codogni Feliks Wacława 1895 Twer aspirant
Przod. PP Cofała Franciszek Walentego 1896 Twer aspirant
Przod. PP Cuzik Karol Jakuba 1899 Twer aspirant
Przod. PP Cygan Stanisław Andrzeja 1887 Twer aspirant
Przod. PP Cymberski Marian Antoniego 1901 Twer aspirant
Przod. PP Czachla Tomasz Marcina 1882 Twer aspirant
Przod. PP Czado Michał Franciszka 1899 Twer aspirant
Przod. PP Czak Marian Walentego 1898 Twer aspirant
Przod. PP Czarnas Jan Bronisława 1894 Twer aspirant
Przod. PP Czarnecki Dominik Franciszka 1882 Twer aspirant
Przod. PP Czerepiński Edward Aleksandra 1899 Twer aspirant
Przod. PP Czerniawski Józef Jana 1889 Twer aspirant
Przod. PP Czernik Julian Jakuba 1893 Twer aspirant
Przod. PP Czernik Włodzimierz Mikołaja 1906 Twer aspirant
Przod. PP Czochański Adam Stanisława 1898 Twer aspirant
Przod. PP Czosnowski Stefan Piotra 1899 Twer aspirant
Przod. PP Czub Jan Jakuba 1897 Twer aspirant
Przod. PP Czumakow Czumakowski Paweł Stanisława 1895 Twer aspirant
Przod. PP Czyżewski Antoni Piotra 1889 Twer aspirant
Przod. PP Dąbkowski Mieczysław Stanisława 1900 Twer aspirant
Przod. PP Dąbrowski Stanisław Piotra 1894 Twer aspirant
Przod. PP Denel Kazimierz Andrzej Władysława 1889 Twer aspirant
Przod. PP Derek Franciszek Macieja 1889 Twer aspirant
Przod. PP Derlatko Edmund Feliksa 1895 Twer aspirant
Przod. PP Dębski Kazimierz Jana 1896 Twer aspirant
Przod. PP Dobrowolski Antoni Augusta Jana 1897 Twer aspirant