Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 roku, plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

pokaż wg stopnia
nazwisko i imię
syn
urodz.
miejsce śmierci
awans. pośm.
St. przod. PP Abrachamczyk Jan Polikarpa 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Adam Wójcik Jan Tomasza 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Adamek Jan Franciszka 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Amszej Antoni Stefana 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Antoni Deja Jan Filipa 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Antosiak Jakub Józefa 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Arendarczyk Józef Mateusza 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Badarycz Tadeusz Władysława 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Bajwoluk Paweł Franciszka 1901 Twer aspirant
St. przod. PP Balcerowski Antoni Wojciecha (Alberta) 1885 Twer aspirant
St. przod. PP Balwierz Karol Franciszka 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Baran Stanisław Jana 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Barteczko Brunon Jana 1899 Twer aspirant
St. przod. PP Bartnik Leon Michała 1901 Twer aspirant
St. przod. PP Bartosiewicz Jan Jana 1899 Twer aspirant
St. przod. PP Basista Albin Marcina 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Bażeński Jan Władysława 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Bąk Antoni Teodora 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Bąk Paweł Marcina 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Bednarski Tomasz Józefa 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Białkowski Jan Józefa 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Bilski Kazimierz Antoniego 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Boguszewski Jan Józefa 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Boguta Emil Józefa 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Bomski Julian Michała 1900 Twer aspirant
St. przod. PP Bonczek Józef Pawła 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Bonusiak Franciszek Michała 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Borkowski Aleksander Jana 1885 Twer aspirant
St. przod. PP Borkowski Wacław marcina 1905 Twer aspirant
St. przod. PP Brandys Józef Andrzeja 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Brzeg Czesław Andrzeja 1900 Twer aspirant
St. przod. PP Brzezicki Michał Teofila 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Brzeziński Ignacy Pawła 1899 Twer aspirant
St. przod. PP Brzeziński Michał Stanisława 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Brzozowski Roman Antoniego 1904 Twer aspirant
St. przod. PP Budkiewicz Jan Walentego 1879 Twer aspirant
St. przod. PP Buk Józef Antoniego 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Bukowski Michał Jana 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Bzowski Józef Andrzeja 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Chałupski Jerzy Jerzego 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Chęciński Jan Ignacego 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Chojnacki Teodor Tomasza 1881 Twer aspirant
St. przod. PP Chorzela Józef Walentego 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Chrobok Fryderyk Józef Franciszka 1893 Twer aspirant
St. przod. PP Chudzicki Jan Kazimierza 1900 Twer aspirant
St. przod. PP Chwalbiński Aleksander Jana 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Cichecki Ignacy Jakuba 1881 Twer aspirant
St. przod. PP Ciechanowski Józef Marcina 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Ciężkowski Bolesław Jana 1901 Twer aspirant
St. przod. PP Cuknik Gustaw Gustawa 1882 Twer aspirant
St. przod. PP Czech Karol Józefa 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Czechowski Władysław Andrzeja 1883 Twer aspirant
St. przod. PP Czermanowicz Józef Karola 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Ćwikliński Andrzej Mikołaja 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Dobiecki Józef Józefa 1885 Twer aspirant
St. przod. PP Dobrodziej Władysław Antoniego 1887 Twer aspirant
St. przod. PP Dobrowolski Franciszek Marcjana 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Dobrowolski Jan Michała 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Domański Bronisław Kazimierza 1887 Twer aspirant
St. przod. PP Dorsz Jan Piotra 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Droczek Władysław Prokopa 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Druszcz Leon Andrzeja 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Drut Andrzej Ludwika 1899 Twer aspirant
St. przod. PP Dudek Stanisław Andrzeja 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Dunia Władysław Stefana 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Duży Piotr Józefa 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Dworzyński Leonard Piotra 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Dymek Edward Marcina 1900 Twer aspirant
St. przod. PP Dzienio Jan Józefa 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Eitner Kazimierz Wojciecha 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Fader Mieczysław Aleksandra 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Fasora Józef Alfreda 1882 Twer aspirant
St. przod. PP Figura Stefan Jana 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Fikus Jan Jana 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Fuchs Henryk Franciszka 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Furmankiewicz Feliks Teodora 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Gałązka Jan Stanisława 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Gaś Jan Ludwika 1906 Twer aspirant
St. przod. PP Gawroński Józef Walentego 1883 Twer aspirant
St. przod. PP Gendaszek Karol Franciszka 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Gerwat Władysław Antoniego 1899 Twer aspirant
St. przod. PP Getman Michał Michała 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Gibczyński Stanisław Michała 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Gielarek Józef Michała 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Głaszczak Antoni Michała 1887 Twer aspirant
St. przod. PP Głowacki Feliks Franciszka 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Główka Józef Józefa 1904 Twer aspirant
St. przod. PP Gołąb Roman Walentego 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Görke Leonard Jana 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Gościerok Paweł Franciszka 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Grabusiński Antoni Jakuba 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Grachel Stanisław Juliana 1901 Twer aspirant
St. przod. PP Graniak Franciszek Piotra 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Grobelny Józef Marcina 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Grochowski Czesław Antoniego 1893 Twer aspirant
St. przod. PP Gromadziński Ignacy Józefa 1887 Twer aspirant
St. przod. PP Grotte Ksawery Romana 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Gruntmejer vel Grunt-Mejer Konstanty Aleksandra 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Gruszczyński Roman Romana 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Hauza Nikodem Bartłomieja 1887 Twer aspirant