Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 roku, plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

pokaż wg stopnia
nazwisko i imię
syn
urodz.
miejsce śmierci
awans. pośm.
St. przod. PP Kaleta Jan Jerzego 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Kaliski Stefan Tomasza 1902 Twer aspirant
St. przod. PP Kałużny Józef Antoniego 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Kamil Żukowski Stefan Antoniego 1904 Twer aspirant
St. przod. PP Kamiński Antoni Leonarda 1899 Twer aspirant
St. przod. PP Kamiński Karol Jana 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Kanik Michał Władysław Józefa 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Kardas Jan Piotra 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Karkowski Piotr Franciszka 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Karol Pikulski Józef Karola 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Karolczak Stanisław Andrzeja 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Kartasiński Henryk Władysława 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Karwowski Aleksander Ludwika 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Kaźmierczak Jan Piotra 1885 Twer aspirant
St. przod. PP Kaźmierczak Leonard Jakuba 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Kędzierski Aleksander Marceli Wacława 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Kędzior Antoni Franciszka 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Kędziora Jan Józefa 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Kieszkowski Ignacy Franciszka 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Kilisz Józef Jacka 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Kleiman Karol Józefa 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Klimczak Andrzej Józefa 1893 Twer aspirant
St. przod. PP Kłoczewski Michał Ludwika 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Knapski Sylwester Józefa 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Knauer Tomasz Antoniego 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Kolasa Feliks Karola 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Kołder Józef Bernarda 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Kołodziej Piotr Konstantego 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Kołodziejczyk Filip Franciszka 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Kołodziejski Leopold Józefy 1889 Twer aspirant
St. przod. PP König Adam Mariana 1898 Twer aspirant
St. przod. PP König Jan Pawła 1893 Twer aspirant
St. przod. PP Konon Wincenty Józefa 1899 Twer aspirant
St. przod. PP Konowałow Grzegorz Piotra 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Koper Franciszek Jana 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Korbik Franciszek Jakuba 1883 Twer aspirant
St. przod. PP Kordecki Piotr Kazimierza 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Kornas Teofil Józefa 1880 Twer aspirant
St. przod. PP Korus Józef Franciszek Franciszka 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Kosiński Adam Andrzeja 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Kosiorek Michał Franciszka 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Kosmala Antoni Aleksandra 1884 Twer aspirant
St. przod. PP Kost Franciszek Pawła 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Kostrzewa Apolinary Karola 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Kostrzewa vel Kostrzewski Stefan Stanisława 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Kowacz Jakub Jakuba 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Kowal Michał Jana 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Kowalczyk Jan Wawrzyńca 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Kowalski Franciszek Rudolfa 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Koza-Kozarski Jan Jana 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Koziczyński Edward Leona 1882 Twer aspirant
St. przod. PP Kozubkiewicz Józef Pawła 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Kożusznik Henryk Jana 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Krajnik Augustyn Augustyna 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Krakowski Piotr Jana 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Krasuń Michał Jana 1901 Twer aspirant
St. przod. PP Krasuski Aleksander Franciszka 1887 Twer aspirant
St. przod. PP Krawczyk Piotr Augustyna 1893 Twer aspirant
St. przod. PP Kremer Karol Karola 1884 Twer aspirant
St. przod. PP Krempa Władysław Jana 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Krutowicz Antoni Floriana 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Kubiak Jan Pawła 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Kubica Paweł Jana 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Kucharczuk Mikołaj Jakuba 1887 Twer aspirant
St. przod. PP Kuciej Wacław Franciszka 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Kuczyński Antoni Antoniego 1901 Twer aspirant
St. przod. PP Kujas Andrzej Józefa 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Kujawa Władysław Jana 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Kułakowski Dominik Klemens Jana 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Kulczycki Stefan Antoniego 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Kuncman Stanisław Stanisława 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Kupisiński Franciszek Władysława 1893 Twer aspirant
St. przod. PP Kwiatkowski Stanisław Konstantego 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Kwiatkowski Teofil Józefa 1892 Twer aspirant
St. przod. PP Kwiatkowski Leon Konstanty Franciszka 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Lach Józef Wojciecha 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Lachendro Jan Józefa 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Lange Stefan Marcelego 1891 Twer aspirant
St. przod. PP Latusek Piotr Tomasza 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Lenartowicz Karol Jana 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Lewandowski Władysław Bolesława 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Lipiński Antoni Dominika 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Lorenc Edward Adolfa 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Ludek Walenty Jana 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Łabojko Tadeusz Jana 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Łabuzek Adam Wincentego 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Łakota Stefan Antoniego 1887 Twer aspirant
St. przod. PP Łapiński Walerian Antoniego 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Ławicki Czesław Jana 1884 Twer aspirant
St. przod. PP Łebkowski Zygmunt Wilhelm Jana 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Łopatka Rudolf Feliksa 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Łopuski Bolesław Edwarda 1897 Twer aspirant
St. przod. PP Łucz Jan Szczepan Antoniego 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Łuczywek Józef Leonarda 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Macioszek Konrad Jana 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Macoszek Józef Juliusza 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Madejczyk Józef Marcina 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Majcher Franciszek Antoniego 1887 Twer aspirant
St. przod. PP Majchrowicz Bolesław Antoniego 1900 Twer aspirant
St. przod. PP Małecki Piotr Jana 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Maliszewski Michał Jana 1893 Twer aspirant
St. przod. PP Markiewicz Bolesław Józefa 1887 Twer aspirant
St. przod. PP Martyński Jan Stanisława 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Masłoń Władysław Jana 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Masłowski Antoni Tomasza 1886 Twer aspirant
St. przod. PP Matysik Franciszek Stanisława 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Maziński Marian Mateusza 1900 Twer aspirant
St. przod. PP Michalak Franciszek Kazimierza 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Michalczyk Antoni Andrzeja 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Michalski Józef Michała 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Michnik Alojzy Jana 1893 Twer aspirant
St. przod. PP Micuła Mikołaj Klemensa 1884 Twer aspirant
St. przod. PP Miller Alfred Fryderyka 1884 Twer aspirant
St. przod. PP Miszczak vel Miszczuk Feliks Michała 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Mitręga Jan Józefa 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Mondry Wojciech Klemensa 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Morawski Szczepan Marcelego 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Motykiewicz Adolf Walentego 1898 Twer aspirant
St. przod. PP Musioł Brunon Wincentego 1899 Twer aspirant
St. przod. PP Myśliwiec Franciszek Michała 1895 Twer aspirant
St. przod. PP Nahalewicz Władysław Mikołaja 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Nawa Stanisław Nikodema 1899 Twer aspirant
St. przod. PP Nawrocki Stanisław Józefa 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Nazarek Witold Bazylego 1896 Twer aspirant
St. przod. PP Niedziałkowski Jan Michała 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Nowaczek Józef Karola 1888 Twer aspirant
St. przod. PP Nowak Jakub Andrzeja 1890 Twer aspirant
St. przod. PP Nowak Jan Stanisława 1894 Twer aspirant
St. przod. PP Nowak Wojciech Karola 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Nowak Kazimierz Sylwester Franciszka 1893 Twer aspirant
St. przod. PP Nowakowski Marian Andrzeja 1889 Twer aspirant
St. przod. PP Nowicki Stefan Józefata 1895 Twer aspirant