Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 roku, plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

pokaż wg stopnia
nazwisko i imię
syn
urodz.
miejsce śmierci
awans. pośm.
Kom. PP Balcer Józef Tomasza 1897 Twer nadkom. PP
Kom. PP Bargieł Romuald Jakuba 1898 Twer nadkom. PP
Kom. PP Bartoszewicz Bolesław Jana 1893 Twer nadkom. PP
Kom. PP Bąk Antoni Franciszka 1889 Twer nadkom. PP
Kom. PP Borowski Zygmunt Mieczysława 1895 Twer nadkom. PP
Kom. PP Brzozowski Edward Bolesława 1893 Twer nadkom. PP
Kom. PP Bugno Józef Michała 1898 Twer nadkom. PP
Kom. PP Chmura Władysław Piotr Piotra 1895 Twer nadkom. PP
Kom. PP Cygan Michał Mikołaja 1888 Twer nadkom. PP
Kom. PP Duniewski Ludwik Marcina 1894 Twer nadkom. PP
Kom. PP Dydusiak Leon Wojciecha 1893 Twer nadkom. PP
Kom. PP Ekiert Józef Ludwika 1885 Twer nadkom. PP
Kom. PP Gawlik Franciszek Piotra 1895 Twer nadkom. PP
Kom. PP Gromulski Zygmunt Leonarda 1897 Twer nadkom. PP
Kom. PP Gruszczyński Heliodor Stanisława 1892 Twer nadkom. PP
Kom. PP Herlig Józef Józefa 1887 Twer nadkom. PP
Kom. PP Herr Aleksander Teodora 1886 Twer nadkom. PP
Kom. PP Holszański-Kot Władysław Józefa 1900 Twer nadkom. PP
Kom. PP Jarosz Józef Jakuba 1890 Twer nadkom. PP
Kom. PP Jastrzębski Wacław Stanisława 1897 Twer nadkom. PP
Kom. PP Jurczak Piotr Józefa 1896 Twer nadkom. PP
Kom. PP Korpiński Adam Marian Mariana 1898 Twer nadkom. PP
Kom. PP Kowalczyk Józef Stanisława 1894 Twer nadkom. PP
Kom. PP Kramarz Mieczysław Edward Stanisława 1901 Twer nadkom. PP
Kom. PP Krupowicz Eugeniusz Władysława 1893 Twer nadkom. PP
Kom. PP Kruziewicz Wacław Jana 1884 Twer nadkom. PP
Kom. PP Kubaczka Jan Marianny 1897 Twer nadkom. PP
Kom. PP Kurt Nowakowski Witold Walenty Edmunda 1898 Twer nadkom. PP
Kom. PP Latkiewicz Jan Michała 1896 Twer nadkom. PP
Kom. PP Lewandowski Józef Michała 1889 Twer nadkom. PP
Kom. PP Ludwiński Czesław Jan Jana 1892 Twer nadkom. PP
Kom. PP Matulewicz Kazimierz Józefata 1889 Twer nadkom. PP
Kom. PP Mikuła Dominik Jana 1894 Twer nadkom. PP
Kom. PP Munk Józef Mieczysław Heemana 1892 Twer nadkom. PP
Kom. PP Pohoski Michał Władysława 1886 Twer nadkom. PP
Kom. PP Polerski Zdzisław Wolfa 1887 Twer nadkom. PP
Kom. PP Przygoda Leon Michała 1891 Twer nadkom. PP
Kom. PP Ruszczyński Stefan Bronisława 1890 Twer nadkom. PP
Kom. PP Sauter Wiktor Hugo Karola 1896 Twer nadkom. PP
Kom. PP Sawczyn Józef Jana 1894 Twer nadkom. PP
Kom. PP Schoeberle Stanisław Karola 1892 Twer nadkom. PP
Kom. PP Smolnicki Tadeusz Antoniego 1894 Twer nadkom. PP
Kom. PP Sobieszczański Stefan Franciszka 1890 Twer nadkom. PP
Kom. PP Staniszewski Wincenty Ryszard Juliana 1898 Twer nadkom. PP
Kom. PP Stecki Zygmunt Franciszka 1890 Twer nadkom. PP
Kom. PP Swinarski Czesław b/d 1886 Katyń nadkom. PP
Kom. PP Szulc Jan Bronisław Józefa 1889 Twer nadkom. PP
Kom. PP Szyszkiewicz Alfons Marcelego 1895 Twer nadkom. PP
Kom. PP Tuz Paweł Albina 1894 Twer nadkom. PP
Kom. PP Wiechecki Lucjan Jana 1896 Twer nadkom. PP
Kom. PP Więckowski Józef Franciszka 1897 Twer nadkom. PP
Kom. PP Wojtar Bolesław Antoniego 1893 Twer nadkom. PP
Kom. PP Wójcik Jan Wojciecha 1896 Twer nadkom. PP
Kom. PP Zalewski Józef Franciszka 1889 Twer nadkom. PP
Kom. PP Żbikowski Tomasz Heliodora 1879 Twer nadkom. PP