Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 roku, plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

pokaż wg stopnia
nazwisko i imię
syn
urodz.
miejsce śmierci
awans. pośm.
por. Haberko Adam Jakuba 1905 Charków kpt.
por. Hagmajer Bolesław Stanisława 1905 Charków kpt.
por. Hajduk Stefan Stanisława 1908 Charków kpt.
por. Halpern Lucjan Jakuba 1894 Katyń kpt.
por. Hammer Józef Józefa 1886 Katyń kpt.
por. Hanelt Jan Wawrzyńca 1898 Charków kpt.
por. Hanysz Wiesław Macieja 1912 Charków kpt.
por. Harembski Wincenty Józefa 1890 Charków kpt.
por. Hartman Kazimierz Józefa 1900 Katyń kpt.
por. Hasiak Andrzej Marcina 1884 Katyń kpt.
por. Hausbrandt Jan Wiktora 1895 Katyń kpt.
por. Heinzel Juliusz Juliusza 1899 Charków kpt.
por. Hellman Wilhelm Dawida 1890 Charków kpt.
por. Hercenberg Stanisław Leopolda 1899 Katyń kpt.
por. Herdan Napoleon Adama 1899 Charków kpt.
por. Herdan Napoleon Adama 1899 Charków kpt.
por. Hermach Wacław Wacława 1904 Katyń kpt.
por. Herman Justyn Jana 1884 Charków kpt.
por. Hernes Tadeusz Karola 1906 Katyń kpt.
por. Hess Kazimierz Augusta 1907 Katyń kpt.
por. Hetmanek Stanisław Jana 1895 Katyń kpt.
por. Hetper Zygmunt Leopolda 1887 Charków kpt.
por. Hirschtritt Izrael Markusa 1887 Katyń kpt.
por. Hoffmann Zdzisław Zygmunta 1912 Charków kpt.
por. Hofman Leon Ludwika 1904 Charków kpt.
por. Hofmann Ferdynand Ferdynanda 1895 Katyń kpt.
por. Holcgreber Wacław Aleksandra 1894 Charków kpt.
por. Holtzer Stefan Stanisława 1909 Charków kpt.
por. Horbowy Zygmunt Grzegorza 1897 Katyń kpt.
por. Houwalt Witold Jana 1908 Charków kpt.
por. Hrab Jan Stefana 1906 Charków kpt.
por. Hroboni Zbigniew Kazimierza 1908 Charków kpt.
por. Hryhorowicz Józef Kazimierza 1904 Charków kpt.
por. Hryniewiecki Kazimierz Stanisława 1899 Charków kpt.
por. Hryńko Jan Prokopa 1908 Charków kpt.
por. Huczewski Jan Antoniego 1891 Katyń kpt.
por. Hudecki Józef Wincentego 1905 Charków kpt.
por. Humanicki Feliks Jana 1896 Katyń kpt.
por. Huziel Leon Leona 1887 Charków kpt.
por. Idźkowski Leonard Stefana 1913 Charków kpt.
por. Ignut Stanisław Józefa 1899 Charków kpt.
por. Iliński Aleksander Konstantego 1899 Charków kpt.
por. Irlicht Bronisław Aleksandra 1898 Katyń kpt.
por. Irzyłowski Leszek Wacława 1908 Charków kpt.
por. Iwanowski Kazimierz Wiktora 1883 Charków kpt.
por. Iwanuszka Bazyli Stefana 1889 Katyń kpt.
por. Iwaszkiewicz Wacław Leona 1901 Charków kpt.
por. Jabłecki Edward Franciszka 1909 Charków kpt.
por. Jabłonowski Kazimierz Stanisława 1893 Charków kpt.
por. Jabłoński Feliks Tomasza 1887 Katyń kpt.
por. Jabłoński Feliks Władysława 1896 Katyń kpt.
por. Jabłoński Henryk Józefa 1907 Charków kpt.
por. Jabłoński Jerzy Aleksandra 1890 Katyń kpt.
por. Jacewicz Bonifacy Piotra 1889 Charków kpt.
por. Jackowski Julian Aleksandra 1904 Katyń kpt.
por. Jacobson Stanisław Władysława 1901 Charków kpt.
por. Jaczyniec Władysław Stanisława 1910 Charków kpt.
por. Jagoszewski Tadeusz Hieronima 1897 Katyń kpt.
por. Jajszczyk Józef Aleksandra 1900 Twer kpt.
por. Jakimowski Wacław Mieczysława 1902 Katyń kpt.
por. Jakóbiec Jan Józefa 1892 Katyń kpt.
por. Jakowlew Władysław Piotra 1911 Charków kpt.
por. Jakubiak Józef Franciszka 1895 Charków kpt.
por. Jakubicz Stanisław Franciszka 1908 Katyń kpt.
por. Jakubielski Ludwik Konstantego 1895 Charków kpt.
por. Jakubowski Bogumił Bolesława 1898 Charków kpt.
por. Jakubowski Jerzy Józefa 1895 Charków kpt.
por. Jakubowski Lucjan Stanisława 1908 Charków kpt.
por. Jamiołkowski Bronisław Czesława 1903 Katyń kpt.
por. Jania Jan Szymona 1908 Charków kpt.
por. Janicki Marian Konstantego 1900 Katyń kpt.
por. Janiczak Stanisław Walentego 1901 Katyń kpt.
por. Janik Alfred Alfreda 1899 Katyń kpt.
por. Janik Antoni Ludwika 1907 Katyń kpt.
por. Janiszewski Tomasz Szymona 1895 Katyń kpt.
por. Jankowski Jan Stanisława 1901 Katyń kpt.
por. Jankowski Jerzy Bronisława 1912 Katyń kpt.
por. Jankowski Józef Jana 1897 Katyń kpt.
por. Jankowski Kazimierz Stanisława 1904 Katyń kpt.
por. Jankowski Mieczysław Władysława 1901 Katyń kpt.
por. Jankowski Walenty Leona 1886 Katyń kpt.
por. Jankowski Wiktor Aleksandra 1900 Katyń kpt.
por. Janowiec Andrzej Jana 1890 Charków kpt.
por. Janowski Bohdan Henryka 1895 Charków kpt.
por. Janowski Kazimierz Walentego 1904 Charków kpt.
por. Janusz Antoni Łukasza 1900 Charków kpt.
por. Janusz Jan Jana 1894 Katyń kpt.
por. Japa Mieczysław Stanisława 1899 Katyń kpt.
por. Jarecki Rafał Jana 1889 Charków kpt.
por. Jarmark Walerian Andrzeja 1905 Charków kpt.
por. Jarmicki Zygmunt Feliksa 1886 Charków kpt.
por. Jarmołowicz Feliks Piotra 1900 Charków kpt.
por. Jaroch Maciej Andrzeja 1899 Charków kpt.
por. Jarocki Wiktor Arseniusza 1900 Charków kpt.
por. Jaroń Józef Wawrzyńca 1900 Katyń kpt.
por. Jarończyk Henryk Aleksandra 1895 Katyń kpt.
por. Jarosiński Antoni Dionizego 1906 Katyń kpt.
por. Jarosz Aleksander Rajmunda 1903 Charków kpt.
por. Jaroszyński Józef Wacława 1897 Katyń kpt.
por. Jaroszyński Józef Władysława 1905 Charków kpt.
por. Jarysz Stanisław Antoniego 1894 Charków kpt.
por. Jasiewicz Karol Feliksa 1897 Katyń kpt.
por. Jasiukiewicz Jan Aleksandra 1907 Katyń kpt.
por. Jaskłowski Stefan Lucjana 1910 Charków kpt.
por. Jaskłowski Wacław Jana 1901 Charków kpt.
por. Jaskółka Tomasz Aleksandra 1906 Charków kpt.
por. Jaszczyński Władysław Stefana 1909 Charków kpt.
por. Jaszek Stanisław Antoniego 1913 Charków kpt.
por. Jaworski Alfred Franciszka 1891 Charków kpt.
por. Jaworski Zenon Jana 1897 Charków kpt.
por. Jaxa-Bąkowski Jerzy Gustawa 1897 Charków kpt.
por. Jędrych Edward Jana 1909 Katyń kpt.
por. Jelenkiewicz Natan Fanka 1895 Charków kpt.
por. Jelonek Jan Piotra 1894 Charków kpt.
por. Jernaś Ignacy Jana 1897 Katyń kpt.
por. Jerzykiewicz Walerian Juliana 1898 Charków kpt.
por. Jerzykowski Jerzy Antoniego 1893 Katyń kpt.
por. Jeszka Leon Szczepana 1907 Charków kpt.
por. Jeżewski Mieczysław Władysława 1895 Charków kpt.
por. Joch Antoni Antoniego 1891 Katyń kpt.
por. Jodko Edmund Mariana 1909 Charków kpt.
por. Jopkiewicz Jerzy Karola 1896 Charków kpt.
por. Jordan Leszek Stanisława 1906 Charków kpt.
por. Josefsberg Emil Bernarda 1896 Charków kpt.
por. Jukowicz Stanisław Wincentego 1892 Katyń kpt.
por. Jundziłło-Ryłło Kazimierz Henryka 1890 Charków kpt.
por. Jurkowski Kazimierz Antoniego 1905 Katyń kpt.
por. Juszkiewicz Władysław Wiktora 1895 Katyń kpt.
por. Juzielewski Stefan Adama 1907 Charków kpt.