Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 roku, plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

pokaż wg stopnia
nazwisko i imię
syn
urodz.
miejsce śmierci
awans. pośm.
ppłk Adamczyk Zdzisław Władysława 1886 Charków płk
ppłk Adamus Władysław Antoniego 1895 Charków płk
ppłk Baranowski Adolf Jana 1883 Katyń płk
ppłk Bartoszyński Kazimierz Władysława 1888 Katyń płk
ppłk Baszniak Kazimierz Bazylego 1895 Charków płk
ppłk Bereza Władysław Aleksandra 1893 Charków płk
ppłk Beseljak Alfons Franciszka 1895 Charków płk
ppłk Bieńkowski Władysław Stanisława 1894 Charków płk
ppłk Bilczyński Władysław Tytusa 1895 Charków płk
ppłk Bogaczewicz Kazimierz Franciszka 1888 Charków płk
ppłk Bogdziewicz Eugeniusz Piotra 1889 Katyń płk
ppłk Boroń Jan Józefa 1889 Charków płk
ppłk Bosak-Pakowski Zenon Władysława 1890 Charków płk
ppłk Brożek Franciszek Jana 1890 Charków płk
ppłk Brzeziński-Dunin Stanisław Wincentego 1896 Charków płk
ppłk Brzosko Roch Józefa 1891 Charków płk
ppłk Budrewicz Wacław Stefana 1895 Charków płk
ppłk But Wincenty Jana 1890 Charków płk
ppłk Byczkowski Mikołaj Wincentego 1887 Katyń płk
ppłk Cegielski Jerzy Stefana 1887 Charków płk
ppłk Certowicz Jan Wojciecha 1889 Katyń płk
ppłk Chmielewski Witold Franciszka 1892 Katyń płk
ppłk Chodźko-Zajko Jan Józefa 1890 Charków płk
ppłk Chylewski Jan Adama 1891 Charków płk
ppłk Ciepielowski Władysław Walentego 1893 Charków płk
ppłk Cybulski Aleksander Michała 1895 Katyń płk
ppłk Czarnecki Kazimierz Michała 1894 Katyń płk
ppłk Czarnek Zbigniew Władysława 1887 Katyń płk
ppłk Dobrowolski Włodzimierz Zygmunta 1889 Katyń płk
ppłk Dostal Adolf Leopolda 1873 Charków płk
ppłk Duczymiński Jan Józefa 1888 Charków płk
ppłk Dunin-Żuchowski Włodzimierz Antoniego 1893 Charków płk
ppłk Dziadulski Zdzisław Leona 1896 Charków płk
ks. ppłk Fedorońko Szymon Michała 1893 Katyń płk
ppłk Filipowicz Paweł Antoniego 1897 Charków płk
ppłk Filipowicz Tadeusz Antoniego 1887 Charków płk
ppłk Gawdziński Hipolit Feliksa 1881 Katyń płk
ppłk Gawlik Józef Stanisława 1895 Katyń płk
ppłk Gąsiorek Stanisław Wincentego 1896 Charków płk
ppłk Gołkowski Kazimierz Wilhelma 1892 Katyń płk
ppłk Gotkiewicz Leon Edwarda 1885 Katyń płk
ppłk Goździewski Stanisław Stanisława 1886 Katyń płk
ppłk Hałaciński Andrzej Eustachego 1891 Katyń płk
ppłk Herzog Franciszek Franciszka 1994 Charków płk
ppłk Hodała Karol Andrzeja 1894 Charków płk
ppłk Horl Wilhelm Adama 1893 Charków płk
ppłk Iwaszkiewicz Wacław Jana 1894 Katyń płk
ppłk Jagielski Rudolf Andrzeja 1887 Charków płk
ppłk Jakubiak Bolesław Wacława 1891 Katyń płk
ppłk Jamka Stanisław Józefa 1895 Charków płk
ppłk Janowski Mieczysław Bolesława 1894 Charków płk
ppłk Kaczyński Wiktor Antoniego 1899 Katyń płk
ppłk Kajetanowicz Antoni Rafała 1888 Katyń płk
ppłk Kalinowski Władysław Piotra 1885 Charków płk
ppłk Kaliszek Władysław Jana 1895 Charków płk
ppłk Kasprzykiewicz Wilhelm Antoniego 1896 Katyń płk
ppłk Katke Kazimierz Anastazego 1885 Charków płk
ppłk Kiszkowski Aleksander Adolfa 1892 Charków płk
ppłk Kiwała Kazimierz Jakuba 1883 Katyń płk
ppłk Klein Jan Aleksandra 1892 Katyń płk
ppłk Kocimski Antoni Franciszka 1893 Charków płk
ppłk Konarski Bolesław Franciszka 1891 Charków płk
ppłk Korczak Marian Józefa 1897 Katyń płk
ppłk Korkiewicz Jan Władysława 1898 Charków płk
ppłk Korzeniowski Antoni Jana 1894 Charków płk
ppłk Kostkiewicz Zygmunt Michała 1893 Katyń płk
ppłk Kościński Edward Józefa 1893 Charków płk
ppłk Krogulski Stanisław Augusta 1893 Katyń płk
ppłk Królikowski Władysław Ludwika 1892 Charków płk
ppłk Krzanowski Tadeusz Walerego 1896 Charków płk
ppłk Krzyżanowski Roman Rudolfa 1886 Katyń płk
ppłk Kuberski Józef Jana 1893 Charków płk
ppłk Kuciel Stanisław Michała 1891 Charków płk
ppłk Kukulski Eugeniusz Franciszka 1888 Katyń płk
ppłk Kulesza Albin Józefa 1893 Charków płk
ppłk Kuś Józef Jana 1886 Charków płk
ppłk Kutyba Józef Jana 1899 Katyń płk
ppłk Landau Maksymilian Ludwika 1882 Charków płk
ppłk Langenfeld Michał Jakuba 1891 Charków płk
ppłk Lechowicz Stanisław Franciszka 1890 Charków płk
ppłk Lekki Wincenty Wincentego 1890 Charków płk
ppłk Leśniak Władysław Bronisława 1897 Charków płk
ppłk Leukos-Kowalski Stefan Józefa 1891 Katyń płk
ppłk Lewakowski Jerzy Aleksandra 1891 Katyń płk
ppłk Lewcio Franciszek Wojciecha 1897 Charków płk
ppłk Lisowski Henryk Władysława 1894 Katyń płk
ppłk Łojak Tadeusz Teodora 1893 Charków płk
ppłk Machowski Franciszek Wincentego 1893 Katyń płk
ppłk Maciejowski Ludwik Antoniego 1883 Charków płk
ppłk Madeyski-Poraj Felicjan Adama 1890 Charków płk
ppłk Małaczyński Zdzisław Władysława 1892 Charków płk
ppłk Marynowski Zbigniew Adama 1892 Katyń płk
ppłk Meissner Jan Wojciecha 1893 Charków płk
ppłk Michalski Adam Józefa 1885 Katyń płk
ppłk Mijakowski Hugon Władysława 1891 Katyń płk
ppłk Millak Henryk Ludwika 1893 Katyń płk
ppłk Miś Bolesław Wincentego 1888 Charków płk
ppłk Narbutt Tadeusz Prota 1883 Katyń płk
ppłk Nawratil Antoni Juliana 1883 Charków płk
ppłk Nelken Jan Edwarda 1878 Katyń płk