Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 roku, plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

pokaż wg stopnia
nazwisko i imię
syn
urodz.
miejsce śmierci
awans. pośm.
ppor. Sackiewicz-Steckiewicz Józef Stanisława 1903 Katyń por.
ppor. Sadkowski Zygmunt Leona 1909 Charków por.
ppor. Sadlak Paweł Franciszka 1909 Charków por.
ppor. Sadlicki-Sadło Jan Pawła 1898 Charków por.
ppor. Sagan Józef Aleksandra 1899 Charków por.
ppor. Sakłak Stanisław Franciszka 1907 Charków por.
ppor. Sakławski Mikołaj Adama 1910 Katyń por.
ppor. Sakowski Jan Andrzeja 1909 Katyń por.
ppor. Sałaciński Maksymilian Maksymiliana 1910 Katyń por.
ppor. Salamonowicz Mieczysław Kazimierza 1907 Charków por.
ppor. Sałek Satanisław Piotra 1911 Charków por.
ppor. Salinger Stanisław Władysława 1913 Katyń por.
ppor. Salwowski Jan Feliksa 1905 Katyń por.
ppor. Samardin Anatoliusz Stefana 1910 Charków por.
ppor. Samborski Tadeusz Jana 1913 Katyń por.
ppor. Samoborski Mirosław Klaudiusza 1908 Charków por.
ppor. Samojeden Marian Józefa 1905 Katyń por.
ppor. Samosiej Roman Piotra 1911 Charków por.
ppor. Sandauer Aleksander Ottona 1897 Katyń por.
ppor. Sankiewicz Henryk Michała 1909 Charków por.
ppor. Sarna Jan Franciszka 1912 Charków por.
ppor. Sarosiek Wacław Bronisława 1902 Katyń por.
ppor. Sarosiek Witold Antoniego 1912 Charków por.
ppor. Sasal Mieczysław Stanisława 1911 Katyń por.
ppor. Sauczek Henryk Wacława 1907 Katyń por.
ppor. Sawicki Jerzy Józefa 1894 Katyń por.
ppor. Sawicki Ludomir Teodozjusza 1906 Charków por.
ppor. Sawicki Wiktor Jana 1896 Katyń por.
ppor. Sawicki Witold Juliana 1905 Katyń por.
ppor. Sawicki Władysław Marcina 1908 Charków por.
ppor. Schab Kazimierz Józefa 1909 Katyń por.
ppor. Schanzer Maks Leopolda 1894 Katyń por.
ppor. Scharmach Stanisław Jakuba 1897 Katyń por.
ppor. Scher Karol Izydora 1902 Charków por.
ppor. Scherner Ryszard Ryszarda 1910 Charków por.
ppor. Schild Stanisław Wojciecha 1899 Katyń por.
ppor. Schimel Szymon Ozjasza 1891 Katyń por.
ppor. Schimsheimer Wilhelm Jana 1901 Katyń por.
ppor. Schlesinger Franciszek Franciszka 1912 Charków por.
ppor. Schneider Tadeusz Augusta 1912 Katyń por.
ppor. Schneider Wilhelm Alojzego 1905 Katyń por.
ppor. Schollenberger Artur Jana 1897 Katyń por.
ppor. Schreer Joachim Juliusza 1913 Katyń por.
ppor. Sebyła Władysław Michała 1902 Charków por.
ppor. Sęczkowski Franciszek Franciszka 1894 Katyń por.
ppor. Sędzimir Ludwik Mieczysława 1904 Charków por.
ppor. Sekuła Stanisław Szczepana 1903 Katyń por.
ppor. Selwański-Powałło Jerzy Ananiasza 1898 Charków por.
ppor. Senderowski Wacław Jana 1914 Katyń por.
ppor. Seredyński Michał Jana 1904 Charków por.
ppor. Serkes Eustachy Teodora 1901 Katyń por.
ppor. Seroczyński Józef Stanisława 1901 Charków por.
ppor. Seroka Edmund Franciszka 1905 Katyń por.
ppor. Serwatka Władysław Stanisława 1914 Charków por.
ppor. Serwatko Wacław Ludwika 1909 Charków por.
ppor. Seweryn Kazimierz Teofila 1908 Katyń por.
ppor. Seweryn Mieczysław Wojciecha 1910 Katyń por.
ppor. Siatecki Włodzimierz Ludwika 1890 Katyń por.
ppor. Sidor Władysław Józefa 1903 Katyń por.
ppor. Sidorczuk Jan Jana 1911 Katyń por.
ppor. Sidwa Stanisław Leonarda 1904 Katyń por.
ppor. Siedmiograj Witold Michała 1909 Katyń por.
ppor. Siek Józef Franciszka 1911 Katyń por.
ppor. Siekierski Heliodor Jana 1907 Charków por.
ppor. Sielanko Władysław Jana 1904 Charków por.
ppor. Siemaszko Władysław Józefa 1906 Charków por.
ppor. Siemiątkowski Kazimierz Ignacego 1903 Charków por.
ppor. Siemiński Apolinary Apolinarego 1904 Charków por.
ppor. Siemiontek Abram Mordki 1907 Charków por.
ppor. Sienicki Stanisław Feliksa 1904 Charków por.
ppor. Sienkiewicz Witold Edwarda 1914 Katyń por.
ppor. Siennicki Zygmunt Piotra 1907 Charków por.
ppor. Sierbień Józef Stanisława 1912 Twer por.
ppor. Sierżant Julian Pawła 1912 Katyń por.
ppor. Sikora Aleksander Leona 1906 Katyń por.
ppor. Sikorski Alfred Aleksandra 1906 Charków por.
ppor. Silicz Bolesław Pawła 1909 Charków por.
ppor. Simchowicz Anatol Szapsela 1910 Katyń por.
ppor. Simon Józef Leopolda 1899 Katyń por.
ppor. Simon Kazimierz Antoniego 1915 Charków por.
ppor. Sinczak Józef Józefa 1910 Charków por.
ppor. Singer Karol Józefa 1894 Katyń por.
ppor. Singer Ludwik Emanuela 1897 Katyń por.
ppor. Singer Zdzisław Izraela 1904 Charków por.
ppor. Siomak Karol Karola 1907 Charków por.
ppor. Siudak Tomasz Józefa 1912 Katyń por.
ppor. Siudziak Leon Michała 1900 Charków por.
ppor. Siwek Otton Antoniego 1915 Charków por.
ppor. Siwicki Aleksander Kazimierza 1898 Katyń por.
ppor. Siwiec Stefan Karola 1913 Katyń por.
ppor. Siwik Franciszek Jana 1912 Katyń por.
ppor. Siwik Przemysław Zygmunta 1912 Charków por.
ppor. Siwiński Wacław Józefa 1912 Charków por.
ppor. Skałecki Józef Jana 1906 Katyń por.
ppor. Skalimowski Adam Piotra 1902 Katyń por.
ppor. Skarżyński Wojciech Kazimierza 1913 Katyń por.
ppor. Skibicki Marian Konstantego 1904 Charków por.
ppor. Skibiński Marian Juliana 1908 Katyń por.
ppor. Skibiński Marian Witalisa 1905 Charków por.
ppor. Skibiński Tadeusz Jana 1909 Charków por.
ppor. Skiendzielewski Piotr Juliana 1912 Katyń por.
ppor. Skimina Jan Jakuba 1893 Charków por.
ppor. Skinder Wacław Jana 1912 Katyń por.
ppor. Skindzier Czesław Wincentego 1911 Katyń por.
ppor. Składzień Aleksander Jana 1903 Charków por.
ppor. Skliwa Zdzisław Alojzego 1913 Charków por.
ppor. Skolimowski Mieczysław Józefa 1903 Katyń por.
ppor. Skolimowski Zygmunt Stanisława 1910 Katyń por.
ppor. Skoniecki Henryk Antoniego 1911 Katyń por.
ppor. Skonieczny Andrzej Stanisława 1912 Katyń por.
ppor. Skóra Antoni Józefa 1897 Charków por.
ppor. Skórecki Jan Józefa 1909 Katyń por.
ppor. Skorowski Józef Piotra 1902 Katyń por.
ppor. Skorupka Stanisław Bolesława 1904 Charków por.
ppor. Skotnicki Aleksander Michała 1912 Katyń por.
ppor. Skowronek Stanisław Wincentego 1903 Katyń por.
ppor. Skowroński Henryk Stefana 1913 Katyń por.
ppor. Skowroński Wincenty Michała 1908 Katyń por.
ppor. Skrobacki Tadeusz Edwarda 1905 Charków por.
ppor. Skrobek Marian Jana 1910 Charków por.
ppor. Skrzydlewski Czesław Mateusza 1911 Katyń por.
ppor. Skrzymowski Jerzy Jana 1902 Charków por.
ppor. Skrzyński Jan Franciszka 1912 Katyń por.
ppor. Skrzypek Józef Henryka 1914 Charków por.
ppor. Skrzypiec Janusz Edwarda 1913 Charków por.
ppor. Skrzypnik Stanisław Antoniego 1909 Katyń por.
ppor. Skrzyszewski Jan Jana 1908 Katyń por.
ppor. Skucha Edward Antoniego 1911 Charków por.
ppor. Skupp Kazimierz Marcelego 1898 Katyń por.
ppor. Skurowski Mikołaj Bolesława 1905 Charków por.
ppor. Skwara Józef Franciszka 1900 Katyń por.
ppor. Skwarek Stanisław Jana 1906 Katyń por.
ppor. Skwierczyński Witold Józefa 1911 Katyń por.
ppor. Sładek Franciszek Macieja 1914 Charków por.
ppor. Sładki Kazimierz Józefa 1902 Katyń por.
ppor. Słania Paweł Piotra 1912 Katyń por.
ppor. Sławiński Lech Wincentego 1914 Katyń por.
ppor. Sławiński Stefan Jakuba 1907 Katyń por.
ppor. Sławoszewski Rafał Franciszka 1900 Katyń por.
ppor. Sliozberg Juliusz Ilji 1907 Katyń por.
ppor. Słoboda Jan Jana 1903 Charków por.
ppor. Słobodian Leon Jana 1910 Charków por.
ppor. Słobódzki Bogusław Mieczysława 1909 Charków por.
ppor. Słodkowski Wacław Teofila 1913 Katyń por.
ppor. Słojewski Zbigniew Władysława 1912 Charków por.
ppor. Słomiany Jan 1914 Katyń por.
ppor. Słomiński Franciszek Franciszka 1913 Katyń por.
ppor. Słomiński Marian Jana 1905 Charków por.
ppor. Słomka Jan Jana 1905 Katyń por.
ppor. Słoniowski Wincenty Jana 1908 Katyń por.
ppor. Słubicki Stefan Stanisława 1900 Katyń por.
ppor. Sługocki Tadeusz Józefa 1911 Charków por.
ppor. Służałek Wacław Mateusza 1906 Charków por.
ppor. Służewski Józef Lucjana 1902 Charków por.
ppor. Słysz Stefan Jana 1914 Katyń por.
ppor. Słyszewski Leon Franciszka 1912 Katyń por.
ppor. Smarzewski Adam Zygmunta 1909 Charków por.
ppor. Smarzyński Piotr Franciszka 1904 Katyń por.
ppor. Smoczyk Zdzisław Jana 1913 Katyń por.
ppor. Smoleński Wacław Edmunda 1908 Katyń por.
ppor. Smoliński Józef Józefa 1914 Charków por.
ppor. Sobański Michał Jana 1916 Katyń por.
ppor. Sobczuk Alfred Piotra 1907 Katyń por.
ppor. Sobczyński Romuald Ignacego 1912 Katyń por.
ppor. Sobecki Feliks Feliksa 1901 Katyń por.
ppor. Sobieraj Jerzy Władysława 1896 Katyń por.
ppor. Sobkiewicz Zygmunt Kazimierza 1907 Katyń por.
ppor. Sobol Wacław Łukasza 1924 Charków por.
ppor. Sobol Władysław Szai 1896 Charków por.
ppor. Sobolewski Jan Kazimierza 1897 Katyń por.
ppor. Sobotkowski Piotr Piotra 1897 Katyń por.
ppor. Socha Jan Mateusza 1913 Katyń por.
ppor. Socha Jerzy Stanisława 1914 Charków por.
ppor. Sochacki Zygmunt Augusta 1906 Charków por.
ppor. Sodolski Franciszek Wojciecha 1913 Charków por.
ppor. Sokolnicki Jan Jakuba 1892 Charków por.
ppor. Sokołowski Anatol Antoniego 1904 Charków por.
ppor. Sokołowski Henryk Stanisława 1907 Charków por.
ppor. Sokołowski Kazimierz Stanisława 1906 Katyń por.
ppor. Sokołowski Stefan Witolda 1904 Katyń por.
ppor. Sokołowski Władysław Jana 1907 Katyń por.
ppor. Sokołowski Władysław Stanisława 1901 Katyń por.
ppor. Solarski Stanisław Antoniego 1907 Charków por.
ppor. Sołtan Władysław Stanisława 1911 Katyń por.
ppor. Sołtykiewicz Włodzimierz Zygmunta 1904 Katyń por.
ppor. Sołtys Władysław Antoniego 1911 Charków por.
ppor. Sołtysik Stanisław Andrzeja 1907 Charków por.
ppor. Songin Leon Antoniego 1912 Katyń por.
ppor. Soroko Mieczysław Jana 1911 Katyń por.
ppor. Sosicki Leonard Jana 1906 Katyń por.
ppor. Sosin Stefan Feliksa 1901 Katyń por.
ppor. Sosiński Henryk Jana 1913 Charków por.
ppor. Sosiński Stanisław Adama 1908 Charków por.
ppor. Sosnowski Jerzy Józefa 1914 Charków por.
ppor. Sowa Bronisław Piotra 1905 Katyń por.
ppor. Sowa Władysław Józefa 1909 Charków por.
ppor. Spalony Bronisław Mariana 1904 Katyń por.
ppor. Spanily Zdzisław Adolfa 1910 Charków por.
ppor. Specht Eugeniusz Juliana 1914 Katyń por.
ppor. Specjalski Jan Wacława 1914 Charków por.
ppor. Spiczak Wiesław Ludwika 1913 Charków por.
ppor. Spiridonow Sergiusz Piotra 1910 Charków por.
ppor. Spitz Józef Eisega 1907 Charków por.
ppor. Spławiszewski Marian Władysława 1905 Katyń por.
ppor. Spodenkiewicz Tadeusz Antoniego 1903 Katyń por.
ppor. Spojda Marian Piotra 1901 Katyń por.
ppor. Spolski Eugeniusz Łukasza 1896 Charków por.
ppor. Springwald Wiktor Władysława 1906 Charków por.
ppor. Spruch Wacław Władysława 1913 Katyń por.
ppor. Spryszyński Józef Jana 1907 Charków por.
ppor. Spychała Edward Łukasza 1910 Katyń por.
ppor. Spychalski Henryk Zygmunta 1903 Katyń por.
ppor. Spychalski Romuald Stanisława 1904 Katyń por.
ppor. Spytkowski Stanisław Franciszka 1895 Katyń por.
ppor. Sroczyński Adam Alfreda 1908 Charków por.
ppor. Stachniewicz Tadeusz Kazimierza 1905 Katyń por.
ppor. Stachowicz Andrzej Tadeusza 1904 Katyń por.
ppor. Stachowski Stefan Jana 1910 Charków por.
ppor. Stachyra Adolf Karola 1902 Katyń por.
ppor. Stadnik Wiktor Walentego 1905 Charków por.
ppor. Stalski Jan Antoniego 1910 Charków por.
ppor. Stand Tadeusz Antoniego 1911 Charków por.
ppor. Stanielewicz Tadeusz Jana 1890 Katyń por.
ppor. Staniewicz Jan Wiktora 1889 Katyń por.
ppor. Staniewski Franciszek Jakuba 1887 Charków por.
ppor. Staniszewski Franciszek Jana 1892 Katyń por.
ppor. Stankiewicz Antoni Antoniego 1912 Katyń por.
ppor. Stankiewicz Bronisław Bolesława 1911 Charków por.
ppor. Stankiewicz Julian Jakuba 1888 Katyń por.
ppor. Stankiewicz Michał Józefa 1905 Katyń por.
ppor. Stankiewicz Mieczysław Konstantego 1906 Katyń por.
ppor. Stankowski Józef Stanisława 1908 Charków por.
ppor. Stąporek Jerzy Antoniego 1911 Katyń por.
ppor. Starczewski Józef Tomasza 1902 Charków por.
ppor. Starczewski Michał Eugeniusza 1895 Katyń por.
ppor. Starczewski Wacław Antoniego 1889 Charków por.
ppor. Starkowski Stefan Edwarda 1898 Katyń por.
ppor. Starzyński Adam Jerzego 1915 Charków por.
ppor. Stasiak Stanisław Jana 1914 Charków por.
ppor. Stasiak Wacław Jana 1906 Charków por.
ppor. Stasiniewicz Aleksander Stanisława 1910 Katyń por.
ppor. Stasiński Ewerast Juliana 1912 Charków por.
ppor. Staśkiewicz Edmund Konstantego 1908 Charków por.
ppor. Stass Franciszek Kazimierza 1909 Katyń por.
ppor. Staszewicz Bronisław Władysława 1909 Katyń por.
ppor. Staszewicz Ryszard Jana 1910 Charków por.
ppor. Staszewski Stanisław Józefa 1902 Charków por.
ppor. Stawin Michał Mikołaja 1912 Katyń por.
ppor. Stawinoga Jan Stanisława 1907 Charków por.
ppor. Stawiński Tadeusz Piotra 1892 Katyń por.
ppor. Stążewski Wacław Walentego 1903 Katyń por.
ppor. Stec Jan Antoniego 1907 Charków por.
ppor. Stec Józef Józefa 1911 Charków por.
ppor. Stec Mieczysław Karola 1909 Katyń por.
ppor. Steciuk Witold Adriana 1908 Charków por.
ppor. Stecki Leonard Jana 1907 Katyń por.
ppor. Stecki Mirosław Edwarda 1904 Charków por.
ppor. Stecki Sławomir Edwarda 1901 Katyń por.
ppor. Steckiewicz Zygmunt Konstantego 1910 Katyń por.
ppor. Stefanoff Stefan Borysa 1911 Charków por.
ppor. Stefanowski Jan Augustyna 1899 Charków por.
ppor. Stefański Marian Jana 1914 Charków por.
ppor. Stekiel Kazimierz Walentego 1916 Charków por.
ppor. Stempak Leopold Jana 1912 Twer por.
ppor. Stempliński Flawiusz Stanisława 1905 Charków por.
ppor. Stępień Władysław Jakuba 1911 Katyń por.
ppor. Stępniak Włodzimierz Mieczysława 1907 Katyń por.
ppor. Stępniewski Zbigniew Edwarda 1910 Charków por.
ppor. Sternal Kazimierz Franciszka 1913 Katyń por.
ppor. Stoch Edward Marcina 1914 Katyń por.
ppor. Stocki Franciszek Wincentego 1908 Katyń por.
ppor. Stocki Gustaw Karola 1913 Charków por.
ppor. Stogniew-Ułasiewicz Włodzimierz Leonarda 1900 Katyń por.
ppor. Stokowski Zygmunt Leona 1900 Charków por.
ppor. Stolzmann Józef Aleksandra 1911 Katyń por.
ppor. Stoma Aleksander Mikołaja 1901 Charków por.
ppor. Stotko Franciszek Teodora 1911 Charków por.
ppor. Straczycki Polikarp Jana 1905 Charków por.
ppor. Strada Włodzimierz Piotra 1911 Katyń por.
ppor. Stradomski Piotr Augusta 1902 Charków por.
ppor. Strassman Henryk Abrama 1903 Charków por.
ppor. Streb Wiktor Bolesława 1915 Charków por.
ppor. Stróżewski Witold Pawła 1896 Katyń por.
ppor. Struś Filip Jana 1911 Katyń por.
ppor. Struzikiewicz Teofil Ignacego 1915 Charków por.
ppor. Strzelbicki Marian Mieczysława 1908 Katyń por.
ppor. Strzelbicki Zbigniew Zygmunta 1909 Katyń por.
ppor. Strzelecki Jan Jana 1916 Charków por.
ppor. Strzelecki Jerzy Leona 1906 Charków por.
ppor. Strzelecki Stanisław Szymona 1901 Katyń por.
ppor. Strzeszyński Tadeusz Stanisława 1905 Charków por.
ppor. Stube Alfons Maksymiliana 1903 Katyń por.
ppor. Studnicki Jan Tomasza 1891 Katyń por.
ppor. Stwiertnia Paweł Jerzego 1912 Charków por.
ppor. Stypiński Witold Józefa 1893 Katyń por.
ppor. Sucharski Czesław Stanisława 1901 Katyń por.
ppor. Suchecki Eugeniusz Stanisława 1901 Charków por.
ppor. Sukiennik Zdzisław Franciszka 1912 Katyń por.
ppor. Sukniewicz Stanisław Stefana 1911 Charków por.
ppor. Sularz Antoni Piotra 1901 Katyń por.
ppor. Sulczyński Antoni Antoniego 1906 Charków por.
ppor. Sułek Bronisław Jana 1904 Katyń por.
ppor. Sułkowski Adam Jakuba 1910 Charków por.
ppor. Sulkowski Kazimierz Franciszka 1907 Charków por.
ppor. Sułocki Stanisław Leona 1894 Katyń por.
ppor. Sułowski Zygmunt Tadeusza 1902 Katyń por.
ppor. Summa Wacław Józefa 1907 Katyń por.
ppor. Sutarski Bogumił Józefa 1903 Charków por.
ppor. Suzin Henryk Feliksa 1890 Katyń por.
ppor. Swigoda-Swoboda Franciszek Wojciecha 1910 Charków por.
ppor. Switacz Józef Walentego 1913 Katyń por.
ppor. Swizdor Mieczysław Jakuba 1906 Katyń por.
ppor. Swoboda Stanisław Karola 1905 Katyń por.
ppor. Sylbersztajn Karol Emanuela 1897 Katyń por.
ppor. Sylwanowicz Marian Kazimierza 1912 Charków por.
ppor. Sylwestrowicz Bogdan Henryka 1912 Katyń por.
ppor. Sypniewski Stanisław Stanisława 1912 Charków por.
ppor. Szabłowski Roman Jana 1906 Katyń por.
ppor. Szachowicz Marian Pawła 1913 Katyń por.
ppor. Szaciłło Franciszek Tomasza 1907 Charków por.
ppor. Szafarski Ludwik Ludwika 1913 Charków por.
ppor. Szaferman Julian Abrama 1892 Charków por.
ppor. Szafkowski Witold Kazimierza 1911 Katyń por.
ppor. Szafrański Franciszek Franciszka 1907 Charków por.
ppor. Szafrański Jan Jakuba 1902 Katyń por.
ppor. Szafrański Mieczysław Ludwika 1902 Charków por.
ppor. Szafrański Stanisław Jakuba 1907 Charków por.
ppor. Szajda Piotr Antoniego 1911 Katyń por.
ppor. Szajewski Piotr Pawła 1912 Charków por.
ppor. Szajnowski Jan Jana 1903 Katyń por.
ppor. Szałabski Leon Szymona 1902 Charków por.
ppor. Szałajko Ludwik Franciszka 1895 Twer por.
ppor. Szalast Jan Siemiona 1886 Katyń por.
ppor. Szałkiewicz Konrad Tadeusza 1910 Katyń por.
ppor. Szałowski Stefan Adama 1896 Charków por.
ppor. Szaniawski Julian Jana 1910 Charków por.
ppor. Szantyr Olgierd Aleksego 1903 Katyń por.
ppor. Szapiro Samuel Chaima 1897 Charków por.
ppor. Szarowicz Kazimierz Stanisława 1909 Katyń por.
ppor. Szatunow Edward Mikołaja 1895 Charków por.
ppor. Szczeciński Kazimierz Karola 1912 Katyń por.
ppor. Szczeklik Stanisław Romana 1908 Charków por.
ppor. Szczeniowski Władysław Stanisława 1914 Katyń por.
ppor. Szczepanik Ryszard Zygmunta 1912 Katyń por.
ppor. Szczepanik Stnisław Jana 1897 Charków por.
ppor. Szczepankowski Mieczysław Leonarda 1901 Katyń por.
ppor. Szczepański Lucjan Pawła 1908 Charków por.
ppor. Szczepański Zenon Jana 1907 Charków por.
ppor. Szczepowski Jerzy Wacława 1915 Katyń por.
ppor. Szczerba Marian Stanisława 1907 Katyń por.
ppor. Szczerba Stanisław Adama 1907 Charków por.
ppor. Szczerczak Zbigniew Stanisława 1906 Katyń por.
ppor. Szczęsny Edmund Jana 1911 Charków por.
ppor. Szczęsny Stanisław Adama 1908 Katyń por.
ppor. Szczęsny Włodzimierz Stanisława 1906 Katyń por.
ppor. Szczotka Andrzej Wojciecha 1903 Katyń por.
ppor. Szczuciński Władysław Wacława 1914 Charków por.
ppor. Szczuka Adam Bolesława 1908 Katyń por.
ppor. Szczuka Stanisław Dominika 1914 Katyń por.
ppor. Szefer Tadeusz Leopolda 1914 Charków por.
ppor. Szegynko Tadeusz Gustawa 1907 Charków por.
ppor. Szejka Józef Ernesta 1911 Katyń por.
ppor. Szejko Wawrzyniec Franciszka 1911 Charków por.
ppor. Szejner Wilhelm Antoniego 1909 Charków por.
ppor. Szeluto Jerzy Apolinarego 1912 Charków por.
ppor. Szemborski Jan Adolfa 1909 Charków por.
ppor. Szemla Józef Józefa 1911 Twer por.
ppor. Szenkler Walter Hugona 1910 Katyń por.
ppor. Szeptycki Andrzej Leona 1912 Katyń por.
ppor. Szerszeń Jerzy Nazara 1895 Katyń por.
ppor. Szewczyk Ignacy Antoniego 1902 Charków por.
ppor. Szkiruć Józef Klemensa 1911 Katyń por.
ppor. Szkup Jan Zygmunta 1910 Charków por.
ppor. Szkuta Stanisław Franciszka 1913 Charków por.
ppor. Szłapka Stanisław Franciszka 1912 Charków por.
ppor. Szlaps Alfons Ludwika 1907 Charków por.
ppor. Szmagier Jan Jana 1908 Katyń por.
ppor. Szmalstych Józef Fryderyka 1910 Katyń por.
ppor. Szmerner Szymon Szai 1902 Katyń por.
ppor. Szmidt Leonard Feliksa 1904 Charków por.
ppor. Szmidt Władysław Antoniego 1890 Katyń por.
ppor. Szmidt Zbigniew Czesława 1908 Charków por.
ppor. Szmigielski Zygmunt Feliksa 1914 Katyń por.
ppor. Szmurło Witold Aleksandra 1905 Katyń por.
ppor. Sznela Czesław Aleksandra 1909 Charków por.
ppor. Szołomicki Michał Bazylego 1897 Katyń por.
ppor. Szonert Jerzy Tadeusza 1903 Katyń por.
ppor. Szóstak Antoni Stanisława 1912 Charków por.
ppor. Szostak Stanisław Wiktora 1906 Katyń por.
ppor. Szostkiewicz Leon Henryka 1906 Katyń por.
ppor. Szota Stefan Stefana 1911 Katyń por.
ppor. Szpak Stanisław Stanisława 1913 Katyń por.
ppor. Szpiganowicz Aleksander Eustachego 1909 Katyń por.
ppor. Szpilewski Gustaw Roberta 1902 Katyń por.
ppor. Szprynger Tadeusz Michała 1908 Katyń por.
ppor. Szpunarski Eugeniusz Ignacego 1913 Charków por.
ppor. Sztajnert Anzelm Rajmunda 1912 Katyń por.
ppor. Sztajnman Mordechaj Icka 1902 Charków por.
ppor. Sztanc Mieczysław Bolesława 1909 Charków por.
ppor. Sztekler Henryk Jana 1914 Katyń por.
ppor. Sztembarth Tadeusz Stanisława 1893 Katyń por.
ppor. Sztencel Jan Floriana 1906 Katyń por.
ppor. Sztern Manuel Szeftela 1890 Katyń por.
ppor. Sztokdrajer Kazimierz Adama 1911 Charków por.
ppor. Sztwiertnia Paweł Jerzego 1912 Charków por.
ppor. Szubartowski Paweł Pawła 1906 Charków por.
ppor. Szubert Feliks Romana 1905 Katyń por.
ppor. Szubert Zbigniew Konrada 1916 Charków por.
ppor. Szudrzyński Mieczysław Mieczysława 1905 Charków por.
ppor. Szukalski Jan Ignacego 1906 Katyń por.
ppor. Szukalski Jan Jana 1910 Charków por.
ppor. Szukniewicz Stanisław Kazimierza 1893 Charków por.
ppor. Szul Edward Romana 1910 Katyń por.
ppor. Szul Jan Michała 1910 Charków por.
ppor. Szulakowski Maciej Kazimierza 1907 Katyń por.
ppor. Szulborski Marian Antoniego 1908 Katyń por.
ppor. Szulc Janusz Wacława 1909 Katyń por.
ppor. Szulc Zdzisław Szczepana 1904 Charków por.
ppor. Szułdrzyński Tadeusz Tadeusza 1906 Katyń por.
ppor. Szulikowski Józef Aleksandra 1907 Katyń por.
ppor. Szulimowski Jan Antoniego 1905 Katyń por.
ppor. Szumański Stanisław Stanisława 1897 Katyń por.
ppor. Szumiata Witold Józefa 1907 Katyń por.
ppor. Szumielewski Adam Kazimierza 1915 Katyń por.
ppor. Szumski Symeon Symeona 1901 Charków por.
ppor. Szwabowicz Walenty Piotra 1916 Katyń por.
ppor. Szwantner Józef Wincentego 1907 Katyń por.
ppor. Szwed Stanisław Kaspra 1899 Katyń por.
ppor. Szwedek Antoni Józefa 1911 Katyń por.
ppor. Szwedowski Bolesław Jana 1909 Katyń por.
ppor. Szwejkowski Bolesław Franciszka 1893 Katyń por.
ppor. Szycik Wiktor Antoniego 1906 Katyń por.
ppor. Szyguła Edward Pawła 1907 Katyń por.
ppor. Szyke Stanisław Władysława 1907 Katyń por.
ppor. Szymankiewicz Zdzisław Zygmunta 1896 Katyń por.
ppor. Szymanowski Czesław Wincentego 1909 Charków por.
ppor. Szymanowski-Korwin Tadeusz Eustachego 1905 Charków por.
ppor. Szymański Edmund Józefa 1908 Katyń por.
ppor. Szymański Edward Wiktora 1901 Katyń por.
ppor. Szymański Ireneusz Józefa 1909 Katyń por.
ppor. Szymański Józef Jana 1909 Katyń por.
ppor. Szymański Józef Józefa 1905 Katyń por.
ppor. Szymański Karol Karola 1895 Katyń por.
ppor. Szymański Kazimierz Antoniego 1902 Katyń por.
ppor. Szymański Marian Stanisława 1908 Charków por.
ppor. Szymański Tomasz Filipa 1902 Charków por.
ppor. Szymański Zygmunt Mariana 1906 Katyń por.
ppor. Szymeńczyk Łazarz Grzegorza 1913 Katyń por.
ppor. Szymkiewicz Michał Antoniego 1903 Charków por.
ppor. Szymkowski Wacław Antoniego 1913 Katyń por.
ppor. Szymski Henryk Jana 1904 Katyń por.
ppor. Szyszka Franciszek Jana 1910 Charków por.
ppor. Szyszko Jan Władysława 1900 Katyń por.
ppor. Szyszko Stanisław Lucjana 1912 Charków por.
ppor. Szyszkowski Witold Wiktora 1896 Katyń por.
ppor. Szytz Wiktor Tadeusza 1914 Charków por.
ppor. Ścibor Piotr Piotra 1909 Charków por.
ppor. Ściesiński Kazimierz Franciszka 1895 Katyń por.
ppor. Ścisłowski Edmund Konstantego 1906 Charków por.
ppor. Śladkowski Jerzy Adolfa 1909 Twer por.
ppor. Śladowski Mieczysław Bronisława 1909 Charków por.
ppor. Śledziewski Henryk Bolesława 1899 Katyń por.
ppor. Śledziński Roman Michała 1913 Charków por.
ppor. Ślepiak Stanisław Antoniego 1909 Katyń por.
ppor. Ślesicki Antoni Bolesława 1910 Charków por.
ppor. Ślesicki Czesław Romana 1909 Charków por.
ppor. Śleszyński Tadeusz Stefana 1898 Katyń por.
ppor. Ślęzak Jorda Antoniego 1909 Charków por.
ppor. Śliwiński Antoni Andrzeja 1897 Charków por.
ppor. Śliwiński Stanisław Jana 1918 Charków por.
ppor. Śliwka Karol Jana 1912 Katyń por.
ppor. Ślot Edmund Andrzeja 1915 Charków por.
ppor. Ślusarek Stefan Tomasza 1914 Katyń por.
ppor. Śmiałek Stanisław Józefa 1913 Katyń por.
ppor. Śmigielski Antoni Antoniego 1904 Katyń por.
ppor. Śniady Franciszek Wincentego 1914 Katyń por.
ppor. Śniegocki Stanisław Seweryna 1902 Katyń por.
ppor. Śpiewak Stanisław Wincentego 1908 Charków por.
ppor. Śramski Adam Józefa 1909 Katyń por.
ppor. Świątek Karol Antoniego 1911 Charków por.
ppor. Świderski Jerzy Czesława 1910 Charków por.
ppor. Świderski Mirosław Władysława 1912 Charków por.
ppor. Święcicki Jan Zenona 1903 Charków por.
ppor. Święcicki Roman Jana 1898 Katyń por.
ppor. Święcicki Władysław Witolda 1904 Katyń por.
ppor. Święciński Bernard Józefa 1903 Katyń por.
ppor. Świerczewski Mieczysław Władysława 1900 Charków por.
ppor. Świerczewski Sylweriusz Franciszka 1904 Katyń por.
ppor. Świerczkowski Antoni Bolesława 1900 Charków por.
ppor. Świerk Józef Józefa 1899 Katyń por.
ppor. Świrydowicz Henryk Antoniego 1911 Katyń por.
ppor. Świtaj Mieczysław Adolfa 1911 Katyń por.
ppor. Śwital Adam Michała 1897 Twer por.
ppor. Świtow Aleksander Ksawerego 1911 Katyń por.
ppor. Tacikowski Euzebiusz Wincentego 1912 Katyń por.
ppor. Talacha Stefan Jana 1909 Twer por.
ppor. Talecki Czesław Józefa 1913 Charków por.
ppor. Talerman Józef Marka 1893 Katyń por.
ppor. Talkowski Romuald Romana 1903 Katyń por.
ppor. Tańkiewicz Henryk Jana 1914 Charków por.
ppor. Tarach Zdzisław Ludwika 1909 Katyń por.
ppor. Tarka Władysław Józefa 1906 Katyń por.
ppor. Tatarczyk Henryk Teodora 1912 Katyń por.
ppor. Tatoń Władysław Ignacego 1911 Katyń por.
ppor. Tęcza Paweł Jana 1906 Charków por.
ppor. Tejchert Mieczysław Jana 1898 Katyń por.
ppor. Tenenbaum Jakub Wolfa 1906 Charków por.
ppor. Terebiński Antoni Jana 1912 Katyń por.
ppor. Terlecki Włodzimierz Józefa 1913 Charków por.
ppor. Terpiłowski Marian Adolfa 1905 Charków por.
ppor. Teschner Edmund Stefana 1909 Charków por.
ppor. Tews Jan Aleksandra 1905 Charków por.
ppor. Thienel Zenon Józefa 1904 Charków por.
ppor. Thron Fryderyk Józefa 1909 Charków por.
ppor. Tietze Witold Mariana 1911 Charków por.
ppor. Tłok Zbigniew Andrzeja 1906 Katyń por.
ppor. Tokarski Czesław Jana 1909 Charków por.
ppor. Tokarski Władysław Adolfa 1906 Katyń por.
ppor. Tomaszewicz Stefan Stanisława 1911 Charków por.
ppor. Tomaszewski Czesław Kazimierza 1909 Charków por.
ppor. Tomaszewski Henryk Kazimierza 1909 Katyń por.
ppor. Tomaszewski Józef Andrzeja 1896 Charków por.
ppor. Tomaszewski Józef Romana 1894 Katyń por.
ppor. Tomaszewski Karol Aleksandra 1906 Charków por.
ppor. Tomaszewski Kazimierz Kazimierza 1912 Katyń por.
ppor. Tomaszewski Roman Witolda 1901 Katyń por.
ppor. Tomaszewski Szymon Kajetana 1900 Charków por.
ppor. Tomaszewski Tadeusz Stanisława 1912 Katyń por.
ppor. Tomaszewski Witold Józefa 1912 Charków por.
ppor. Tomaszewski Witold Juliusza 1906 Katyń por.
ppor. Tomczak Bogusław Franciszka 1912 Charków por.
ppor. Tomczyk Wiktor Ignacego 1903 Katyń por.
ppor. Tomicki Edward Stanisława 1914 Katyń por.
ppor. Tomiński Edward Jana 1904 Charków por.
ppor. Tonaczew Leon Bazylego 1912 Charków por.
ppor. Toporkiewicz Mieczysław Wincentego 1904 Charków por.
ppor. Toporski Bolesław Sylwestera 1902 Katyń por.
ppor. Trąbała Franciszek Jana 1903 Katyń por.
ppor. Tracewski Wincenty Bolesława 1910 Katyń por.
ppor. Trębski Roman Jana 1908 Charków por.
ppor. Treger Kazimierz Romana 1905 Katyń por.
ppor. Trejgiel Włodzimierz Stanisława 1896 Katyń por.
ppor. Trepczyk Ignacy Jana 1912 Katyń por.
ppor. Trepkowski Czesław Stanisława 1908 Katyń por.
ppor. Trojan Włodzimierz Pawła 1901 Katyń por.
ppor. Trojanowski Aleksander Leona 1907 Katyń por.
ppor. Trojanowski Henryk Romana 1905 Katyń por.
ppor. Trojanowski Władysław Ignacego 1904 Katyń por.
ppor. Trojnarski Karol Michała 1895 Katyń por.
ppor. Trondowski Bogusław Mariana 1906 Charków por.
ppor. Truchliński Wacław Wacława 1909 Katyń por.
ppor. Trusewicz Wiktor Ignacego 1907 Charków por.
ppor. Truskolaski Witold Franciszka 1900 Katyń por.
ppor. Truszczyński Edmund Stanisława 1898 Charków por.
ppor. Truszczyński Stanisław Jana 1900 Charków por.
ppor. Truszkowski Aleksander Jana 1899 Charków por.
ppor. Truszkowski Czesław Mieczysława 1914 Katyń por.
ppor. Tryczyński Tadeusz Teofila 1906 Charków por.
ppor. Trzebiński Tadeusz Antoniego 1904 Katyń por.
ppor. Trzemecki Aleksander Rafała 1907 Charków por.
ppor. Trzepałka Maksymilian Tomasza 1905 Katyń por.
ppor. Trzpil Józef Jana 1897 Charków por.
ppor. Tuchlin Leonard Teodora 1912 Katyń por.
ppor. Tucki Antoni Franciszka 1915 Katyń por.
ppor. Tuleja Tadeusz Kazimierza 1910 Katyń por.
ppor. Turek Jan Stanisława 1901 Katyń por.
ppor. Tuszowski Wacław Karola 1899 Katyń por.
ppor. Tutschek Adolf Jana 1913 Katyń por.
ppor. Twardowski Tadeusz Stefana 1906 Katyń por.
ppor. Tyborowski Zygmunt Walerego 1909 Charków por.
ppor. Tyczewski Stanisław Jana 1907 Charków por.
ppor. Tylewicz Jan Józefa 1913 Katyń por.
ppor. Tyliński Tadeusz Bogumiła 1916 Charków por.
ppor. Tymczyszyn Erwin Michała 1909 Katyń por.
ppor. Tymków Franciszek Wawrzyńca 1912 Charków por.
ppor. Tyrk Walery Waleriana 1909 Katyń por.
ppor. Tyszka Aleksander Antoniego 1895 Charków por.