Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 roku, plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

pokaż wg stopnia
nazwisko i imię
syn
urodz.
miejsce śmierci
awans. pośm.
rtm. Adamczyk Józef Józefa 1897 Charków mjr
rtm. Andrzejewski Witold Henryka 1897 Charków mjr
rtm. Anton Konstanty Jana 1900 Katyń mjr
rtm. Antoniewicz Wacław Pawła 1895 Katyń mjr
rtm. Baranowski Zygmunt Zygmunta 1894 Charków mjr
rtm. Bartosiewicz Adam Franciszka 1900 Charków mjr
rtm. Bartoszewicz Henryk Juliana 1899 Charków mjr
rtm. Bazylewski Ryszard Ewarysta 1885 Charków mjr
rtm. Bąkiewicz Marian Adama 1886 Katyń mjr
rtm. Biełoń Konstanty Pawła 1891 Charków mjr
rtm. Brunicki Julian Juliana 1891 Charków mjr
rtm. Brzeżański Jan Aleksandra 1884 Charków mjr
rtm. Brzozowski Mieczysław Henryka 1903 Charków mjr
rtm. Budzyński Kazimierz Stanisława 1903 Katyń mjr
rtm. Bujalski Jerzy Stanisława 1899 Charków mjr
rtm. Burnatowicz Kazimierz Władysława 1893 Charków mjr
rtm. Chmielewski Marian Bolesława 1900 Charków mjr
rtm. Chmielowski Juliusz Wacława 1901 Katyń mjr
rtm. Chrościcki Eugeniusz Wincentego 1894 Charków mjr
rtm. Chruszczewski Roman Stefana 1904 Charków mjr
rtm. Czarnota Adolf Antoniego 1896 Charków mjr
rtm. Deszert Bolesław Wilhelma 1901 Katyń mjr
rtm. Dobrowolski Zygmunt Józefa 1904 Katyń mjr
rtm. Dobrzański Bohdan Kazimierza 1901 Charków mjr
rtm. Dobrzański Zygmunt Kazimierza 1898 Katyń mjr
rtm. Dunikowski Stefan Adama 1880 Katyń mjr
rtm. Dymowski Stanisław Józefa 1899 Charków mjr
rtm. Dzwonkowski Jerzy Ludwika 1892 Charków mjr
rtm. Friesendorf Feliks Teofila 1902 Charków mjr
rtm. Fuhrmann Jan Andrzeja 1894 Katyń mjr
rtm. Gabarski Jan Stanisława 1897 Katyń mjr
rtm. Galimski Konstanty Michała 1901 Charków mjr
rtm. Gierasiuk Borys Romana 1899 Charków mjr
rtm. Gorzechowski Witold Kazimierza 1889 Charków mjr
rtm. Grabowski Henryk Franciszka 1892 Katyń mjr
rtm. Grabski Kazimierz Mariana 1897 Charków mjr
rtm. Grodzicki Artur Stanisława 1889 Charków mjr
rtm. Haczyński Wacław Wacława 1894 Katyń mjr
rtm. Hermanowicz Franciszek Szymona 1891 Katyń mjr
rtm. Heydel Franciszek Franciszka 1898 Charków mjr
rtm. Horoszkiewicz Kazimierz Tadeusza 1893 Katyń mjr
rtm. Jadownicki Marian Leonarda 1903 Charków mjr
rtm. Janas Roman Jana 1900 Charków mjr
rtm. Jankowski Stefan Seweryna 1898 Katyń mjr
rtm. Kamiński Romuald Władysława 1896 Katyń mjr
rtm. Karcz Józef Wojciecha 1902 Katyń mjr
rtm. Kawecki-Gozdawa Zdzisław Stanisława 1902 Katyń mjr
rtm. Kawka Ryszard Wojciecha 1902 Charków mjr
rtm. Klimowicz Bronisław Rafała 1891 Charków mjr
rtm. Kliński Włodzimierz Ignacego 1887 Katyń mjr
rtm. Komorowski Eugeniusz Stanisława 1897 Katyń mjr
rtm. Koralewski Aleksander Władysława 1897 Charków mjr
rtm. Kossowski Jan Karola 1888 Katyń mjr
rtm. Kotula Władysław Piotra 1893 Charków mjr
rtm. Kowal Aleksander Grzegorza 1893 Katyń mjr
rtm. Kowalewski Stanisław Mikołaja 1903 Charków mjr
rtm. Koziełł-Poklewski Wincenty Józefa 1889 Katyń mjr
rtm. Krahelski Stanisław Mieczysława 1899 Charków mjr
rtm. Kraśnicki Andrzej Piotra 1901 Charków mjr
rtm. Krusche Jan Juliana 1899 Katyń mjr
rtm. Krzyżanowski Edmund Stanisława 1894 Charków mjr
rtm. Kuchcicki Edmund Joachima 1895 Charków mjr
rtm. Kuczyński-Iskander Bej Stanisław Stanisława 1907 Charków mjr
rtm. Kurnicki Jan Aleksandra 1901 Charków mjr
rtm. Kuszel Jerzy Wincentego 1893 Charków mjr
rtm. Kwiatkowski Jan Jana 1893 Charków mjr
rtm. Letyński Leopold Leona 1900 Charków mjr
rtm. Łapczyński Gracjan Aleksandra 1892 Katyń mjr
rtm. Łukowski Stefan Franciszka 1904 Charków mjr
rtm. Małochleb Kazimierz Szymona 1895 Charków mjr
rtm. Meissner Ludwik Karola 1899 Katyń mjr
rtm. Mężyk Stanisław Władysława 1892 Katyń mjr
rtm. Milewski Józef Kazimierza 1892 Katyń mjr
rtm. Młot-Przepałkowski Zygmunt Stanisława 1893 Katyń mjr
rtm. Mrozowski Andrzej Arseniusza 1909 Charków mjr
rtm. Muszyński Władysław Sylwestera 1902 Katyń mjr
rtm. Najnert Józef Jana 1895 Charków mjr
rtm. Onoszkowicz-Jacyna Jerzy Mikołaja 1892 Charków mjr
rtm. Ośmiałowski Wincenty Adama 1897 Charków mjr
rtm. Parniewski Władysław Michała 1897 Katyń mjr
rtm. Perro Kazimierz Bolesława 1893 Charków mjr
rtm. Piniński Piotr Aleksandra 1902 Charków mjr
rtm. Płachecki Janusz Jana 1893 Katyń mjr
rtm. Pniewski-Przedbór Tomasz Maurycego 1895 Charków mjr
rtm. Podmagórski Zygmunt Antoniego 1900 Katyń mjr
rtm. Próchniewicz Antoni Jana 1899 Katyń mjr
rtm. Pruszyński Witold Kazimierza 1986 Charków mjr
rtm. Reiski Witold Czesława 1889 Charków mjr
rtm. Romanowski Bolesław Grzegorza 1893 Katyń mjr
rtm. Ruciński Zdzisław Władysława 1895 Charków mjr
rtm. Rudziński Stanisław Witolda 1895 Katyń mjr
rtm. Rytarowski Zygmunt Ludwika 1897 Katyń mjr
rtm. Sędzimir Jan Tytusa 1898 Charków mjr
rtm. Sitek Aleksander Jana 1897 Charków mjr
rtm. Skinder Jerzy Wacława 1902 Charków mjr
rtm. Skorupka Eugeniusz Adolfa 1897 Charków mjr
rtm. Skowroński-Prus Kazimierz Wacława 1900 Charków mjr
rtm. Skrodzki Wacław Jana 1904 Charków mjr
rtm. Smolikowski Konstanty Piotra 1896 Charków mjr
rtm. Stankiewicz Wacław Wacława 1904 Katyń mjr