Cel akcji

Szanowni Państwo,

Podjęliśmy decyzję, żeby pieniądze zebrane w czasie akcji Idą Święta, zostały przekazane na konto Funduszu Edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja. Wszystkie środki będą przekazywane Państwu w ramach organizowanego przez fundację konkursu. Uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy już przesłali swoje wnioski o dofinansowanie na nasz trójkowy konkurs o ponowne przygotowanie wniosków zgodnie z zasadami na formularzu przygotowanym przez Fundację Świętego Mikołaja.

Pragnę przeprosić Państwa za to utrudnienie, za poświęcony czas. Wierzę jednak, że nasza decyzja będzie z korzyścią dla wszystkich Rodzinnych Domów Dziecka. Dzięki połączeniu konkursów zwiększyła się pula środków przeznaczonych na pomoc dla rodzinnych domów dziecka do 490 000 zł, jednocześnie zwiększyła się gwarancja równego dostępu do tych pieniędzy dla wszystkich domów.

Konkurs Funduszu Edukacyjnego. W ramach Funduszu Edukacyjnego będą przyznawane dotacje w wysokości do 10 000 zł. Każdy dom będzie mógł zgłosić dwa projekty. Czyli tak jak było to we wcześniejszych zasadach akcji Idą Święta.

Wnioski o dofinansowanie prosimy przesłać do Fundacji Świętego Mikołaja (00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 87 lok 5) w terminie
do 15 lutego 2008r.

Informacji udziela Michał Rżysko, koordynator konkursu. Regulamin funduszu i formularz oraz wszelkie informacje wniosku można uzyskać na stronie internetowej www.mikolaj.org.pl,
mailem michal.rzysko@mikolaj.org.pl oraz
telefonicznie pod numerem 661 116 199 / 22 825 03 90.

Aga Maria Zielinska
tel.: (022) 645 50 78

wniosek o dotacje
regulamin

Partnerzy:
Patroni: