FONOGRAM ŹRÓDEŁ - WERDYKT JURORÓW

Jury Fonogramu Źrodeł 2012 w składzie:

- Małgorzata Małaszko-Stasiewicz: Dyrektor Programu 2 PR
- Anna Szewczuk - kierownik RCKL, Program 2 PR
- Anna Szotkowska - dziennikarz Programu 2 PR
- Kuba Borysiak - dziennikarz Programu 2 PR
- Piotr Kędziorek - dziennikarz Programu 2 PR

przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody za wydanie niezwykle cennych nagrań ze zbiorów obu placówek, które są dokumentem tradycji tych regionów:

Muzeum Etnograficznemu w Toruniu za płytę "Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk" oraz
Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie za płytę "Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia".

Drugą nagrodę Jury przyznało Wydawnictwu Muzyka Odnaleziona za album "3 x Gace . Mistrzowie/Uczniowie" za dokumentację fenomenu muzykanckiej rodziny Gaców i ukazanie ich ogromnego wpływu na zainteresowanie młodego pokolenia muzyką nizinnej Polski, czego świadectwem jest płyta zawierająca nagrania ich uczniów;

Trzecią nagrodę otrzymało Wydawnictwo Stara Droga za płytę "Na rozstajnych drogach" z muzyką regionu janowsko-biłgorajskiego ukazującą żywotność tradycji tego regionu w międzypokoleniowym przekazie.

Jury przyznało również wyróżnienia:

"Pieśni naszych ojców" - płycie wydanej przez Stowarzyszenie "Głos Puszczy Rominckiej" oraz "Lasowiackie życie" - wydanej przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej za niezwykle cenną dokumentację muzyki regionu dokonaną przez lokalne środowiska
oraz Muzeum Regionalnemu w Opocznie za płytę "Zagraj mi muzykancie" prezentującej dawną muzykę tego regionu.


FONOGRAM ŹRÓDEŁ 2012

 • 1. "Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia"
  wyd. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  wyk. Ludowi instrumentaliści, śpiewacy i kapele

  Płyta stanowi integralną część projektu „Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia. Wystawa multimedialna”, zorganizowanej w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Zawiera archiwalne nagrania śpiewaków, instrumentalistów i kapel ludowych, dokonane przez Franciszka Kotulę i jego współpracowników w latach 1964 – 1974. To przykłady różnych gatunków pieśni i muzyki instrumentalnej Lasowiaków, Rzeszowiaków i Pogórzan, obrazujące bogactwo muzycznej tradycji Podkarpacia przełomu XIX i XX wieku.
 • 2. "Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk"
  wyd. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej–Prufferowej w Toruniu
  wyk. Ludowi śpiewacy, instrumentaliści i kapele

  Płyta zawiera archiwalne nagrania ludowych śpiewaków, instrumentalistów i kapel z Kujaw i Pałuk, dokonane w latach 1957 – 1966 przez Roderyka Lange, kontynuowane później przez Krystynę Pospiech - Tubaję i Ewę Arszyńską. Wykonawcy, urodzeni w końcu XIX lub na początku XX wieku, dokumentują muzyczną tradycję w wersji in crudo, dziś już nieobecnej na tym terenie.
 • 3. "Pieśni naszych ojców – pieśni śpiewane w gminie Dubeninki"
  wyd. Stowarzyszenie "Głos Puszczy Rominckiej"
  wyk. Jadwiga Krzyżewska, Anna Kozłowska, Jadwiga Sawicka, Jan Stasiński, zespół "Rominczanie", chór parafii Dubeninki, śpiewacy pogrzebowi z Żytkiejm i Dubeninek

  Nagrania terenowe, zrealizowane w czerwcu 2012 przez Remigiusza Mazura – Hanaja na terenie gminy Dubeninki, położonej na północnym wschodzie woj. warmińsko – mazurskiego. Pieśni pochodzą z sąsiadującej z tym regionem Suwalszczyzny, przeniesione zostały do gminy Dubeninki przez ludność osiadłą tam po II wojnie światowej. Materiał muzyczny zamieszczony na płycie (pieśni świeckie i religijne) odzwierciedla dwie tradycje wykonawcze, typowe dla Suwalszczyzny: śpiew jedno – i dwugłosowy.
 • 4. "Zagraj mi muzykancie...Tradycyjna opoczyńska muzyka ludowa"
  wyd. Muzeum Regionalne w Opocznie
  wyk. Soliści instrumentaliści i śpiewacy, kapele i zespoły śpiewacze

  Nagrania z lat 70. i 80 XX wieku, dokonane przez etnografa dr Jana Łuczkowskiego, znajdujące się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Opocznie. Prezentacja różnych gatunków pieśni i form tanecznych Ziemi Opoczyńskiej.
 • 5. Lasowiackie życie – Władysław Pogoda z Zespołem Ludowym "Górniacy"
  wyd. Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
  wyk. Władysław Pogoda i Zespół Ludowy "Górniacy" z Kolbuszowej Górnej

  Płyta jest opowieścią o przemijaniu ludzkiego żywota, stylizowaną na dawną ludową wieczornicę. Pieśni i fragmenty mówione (monologi) odnoszą się do poszczególnych etapów życia człowieka – od narodzin do starości.

 • 6. "Krusznia i przyjaciele"
  wyd. Stowarzyszenie Krusznia
  wyk. Mistrzowie, goście ze Szwecji i uczestnicy warsztatów, które odbyły się podczas VII Festiwalu "Oj wiosna ty, wiosna" w lipcu 2012 r.

  Na płycie zamieszczono nagrania ludowych muzyków (Tadeusz Wasilewski, Zdzisław Radzikowski, Zdzisław Marczuk, Paweł Grupkajtys) i ich uczniów (Maciej Filipczuk, Piotr Fiedorowicz, Paweł Luto, Marcin Lićwinko, Katarzyna Brzozowska, Monika Chomicz), a także artystów ze Szwecji. Ponadto - pieśni i melodie taneczne z Suwalszczyzny opracowane przez grupy warsztatowe.
 • 7. Na rozstajnych drogach"
  wyd. Wydawnictwo Stara Droga / Szkoła Suki Biłgorajskiej
  wyk. Ludowi muzycy i śpiewacy oraz ich uczniowie

  Płyta poświęcona jest tradycyjnej muzyce okolic Janowa Lubelskiego i sztuce gry na suce biłgorajskiej. Ma wymiar międzypokoleniowy, a także rodzinny. Zawiera nagrania ludowych skrzypków (Stanisław Głaz i Bronisław Bida) i śpiewaków (Stanisław Fijałkowski, Janina Chmiel z wnuczką Anną, Lucyna Jargiło z córką Moniką), a także Kapeli Dziobaków i rodzinnej Kapeli Butrynów. Sztukę gry na suce biłgorajskiej prezentują Zbigniew Butryn (budowniczy tego instrumentu) i jego syn Krzysztof Butryn.
 • 8. 3 x Gace. Mistrzowie / uczniowie”
  wyd. Muzyka Odnaleziona
  wyk. Mistrzowie (CD 1) i uczniowie (CD 2)    

  Dwupłytowy album zawierający archiwalne nagrania Andrzeja Bieńkowskiego, zrealizowane w latach 1982 – 2011 w domach muzykantów w Radomskiem (większość utworów zamieszczonych na CD 1) oraz zapis wspólnego muzykowania uczniów Jana i Piotra Gaców w 2012 r. w Olsztynie, dokonany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Tratwa” (CD 2). Nagrania wybitnych radomskich muzyków z rodu Gaców (braci Piotra, Jana, Władysława, Stefana oraz Stanisława - syna Piotra), a także innych muzyków, z którymi grali, stanowią wzór autentycznego wiejskiego muzykowania w tym regionie. Tę tradycję przejmują ich uczniowie, znani z aktywnej działalności (m. in. Janusz Prusinowski, Maciej Żurek, Ewa Grochowska, Barbara Derlak).
 • 9. "Kolędy z Podlasia"
  wyd. Konador
  wyk. Zespół "Dziczka"

  Płyta zawiera tradycyjne pieśni zimowego cyklu obrzędowego z północnego Podlasia: kolędy, pieśni noworoczne i tzw. „hohotuchy” (pieśni śpiewane podczas noworocznych obrzędów chodzenia z koniem, kozą lub żurawiem). Materiał do nagrań członkinie zespołu „Dziczka” (Maniucha Bikont, Justyna Czerwińska, Maria Puzyna, Tetiana Sopiłka, Ewa Winiarska i Agata Wróbel) zbierały podczas badań terenowych w okolicach Hajnówki i Bielska Podlaskiego.
 • 10. "Biesiada na ludowo"
  wyd. Ośrodek Kultury w Żegocinie
  wyk. Kapela ludowa z Żegocina

  Płyta zawiera tradycyjne utwory biesiadne z różnych regionów Polski (np. „Głęboka studzienka”, „Góralu, czy ci nie żal”, „Idzie dysc”, „Zachodzi słoneczko”), opracowane i wykonane przez Kapelę ludową z Żegocina podczas koncertu w miejscowym Ośrodku Kultury.
 • 11. "Łod gwiozdecki do sopecki"
  wyd. Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach
  wyk. Zespół Regionalny "Magurzanie" z Łodygowic i Kapela "PoPieronie"

  Płyta zawiera nagrania kolęd i pastorałek śpiewanych w gwarze żywieckiej, opracowanych na zespół wokalny i kapelę smyczkową. Wykonawcami są grupa wokalna zespołu „Magurzanie” z Łodygowic oraz młodzieżowa kapela smyczkowa „PoPieronie”.

 • 12. "Przy łony górze"
  wyd. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej
  wyk. Regionalny Zespół "Dolina Popradu" z Piwnicznej

  Pastorałki górali nadpopradzkich (w tym jedna kolęda łemkowska) zebrane podczas badań terenowych, od strony tekstowej opracowane przez znaną ludową poetkę Wandę Łomnicką- Dulak. Wykonawca - Regionalny Zespół „Dolina Popradu” z Piwnicznej jest jedynym zespołem podtrzymującym tradycje tzw. „czarnych górali” z okolic Piwnicznej.

JURY KONKURSU "FONOGRAM ŹRÓDEŁ 2012"
Małgorzata Małaszko-Stasiewicz – dyrektor Programu 2 PR
Anna Szotkowska – RCKL
Anna Szewczuk – RCKL
Piotr Kędziorek – RCKL
Kuba Borysiak – RCKL

Pliki do ściągnięcia:

- FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU "FONOGRAM ŹRÓDEŁ ROKU 2012"
- REGULAMIN KONKURSU NA "FOLKOWY FONOGRAM ROKU 2012" oraz "FONOGRAM ŹRÓDEŁ 2012"