Werdykt jury XIV Konkursu Muzyki Folkowej Polskiego Radia "Nowa Tradycja"

Jury w składzie: Marcin Pospieszalski (przewodniczący), Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, Maria Baliszewska, Tomasz Janas, Krzysztof Trebunia-Tutka postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix – Nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10000 PLN i nagrodę specjalną im. Czesława Niemena Agacie Siemaszko i Kubie "Bobasowi" Wilkowi – za kunszt obojga wykonawców

Dwie równorzędne II nagrody Programu 2 Polskiego Radia  w  wysokości po 3000 PLN każda – zespołowi "Babooshki" za świetny dobór  repertuaru zwracający uwagę na wspólne tradycje muzyczne i zespołowi "Sporysz Polska" za bardzo ciekawą adaptację rubata mazurkowego.

Skrzypek Marcin Drabik otrzymuje również Nagrodę Specjalną "Złote Gęśle".

Dwie równorzędne III nagrody Programu 2 Polskiego Radia w wysokości po 2000 PLN każda – zespołowi "Vidlunnia" za nowatorską koncepcję artystyczną przekazu tradycyjnych pieśni i zespołowi "Melodia w Polsce" za poszukiwania i próbę umieszczenia tradycyjnych melodii w nowym środowisku dźwiękowym.

Wyróżnienie finansowe w wysokości po 1000 PLN otrzymuje zespół "Maria Guraievska Ethno Jazz Project" i zespół "Irek Wojtczak – Projekt Region Ludź".

Wyróżnienia dyplomem honorowym otrzymują zespoły: "Widymo", "Meadow Quartet" i "AfroFree".

Jury podkreśla wyjątkowo wysoki poziom XIV Konkursu "Nowa Tradycja". Jury miało ogromną przyjemność obcowania z muzyką wszystkich uczestników Konkursu, a Konkurs nabrał charakteru Festiwalu.                                

Jury składa szczególne podziękowania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego za ufundowanie głównej nagrody.

Nagrodę Publiczności "Burzę Braw" otrzymuje zespół "Widymo".
PROGRAM FESTIWALU

czwartek, 12 maja, 19.00
MUZYKA ŹRÓDEŁ:Nasi Mistrzowie
FRANCISZEK RACIS
JANUSZ PRUSINOWSKI TRIO

piątek; 13 maja, 18.00
KONKURS
WOŁOSI I LASONIOWIE

sobota,14 maja, 18.00
KONKURS
ČAČI VORBA & 22°E PROJECT

niedziela, 15 maja, 19.00
KONCERT LAUREATÓW
ELENA LEDDA (Włochy- Sardynia)

Bilety do nabycia na stronie: sklep.polskieradio.pl

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59
LOKALIZACJE

22 - 25 kwietnia

Studio Koncertowe Polskiego Radia

im. Witolda Lutosławskiego

ul. Modzelewskiego 59

21-25 kwietnia

Warsztaty "Struny"

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

ul. Kredytowa 1