Werdykt jury Konkursu Muzyki Folkowej Polskiego Radia "Nowa Tradycja"

Jury w składzie: przewodniczący Olo Walicki, Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, Maria Baliszewska, Jakub Borysiak, Tomasz Janas, Krzysztof Trebunia-Tutka postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix – Nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15000 PLN zespołowi „Cicha & Spółka” oraz Nagrodę Indywidualną im. Czesława Niemena Karolinie Cichej za osobowość i ekspresję sceniczną

Dwie II nagrody Polskiego Radia w  wysokości po 8000 PLN zespołom: „Lesja Folk” i „Meadow Quartet i Tomas Dobrovolskis”.

Dwie III nagrody Polskiego Radia w wysokości po 5000 PLN – zespołom: „Angela Gaber Trio” i „PKP Raducz”

Na grodę Specjalną – „Złote Gęśle” otrzymuje Bart Pałyga.

Wyróżnienia w postaci dyplomów otrzymują: cymbalistka - Sara Czureja, wokalistka - Dominika Kontny i zespół  „Sztetl”.

Jur y z radością przyjmuje duże zróżnicowanie stylistyczne podczas tegorocznego Konkursu. Cieszy nas twórcze podejście artystów do tradycji – sięganie zarówno do mistrzów tradycyjnej Muzyki jak i poszukiwanie własnej koncepcji artystycznej.     

Jury składa szczególne podziękowania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego za ufundowanie głównej nagrody.

Nagrodę Publiczności „Burzę Braw” otrzymuje zespół „Cicha & Spółka”.