Repertuar

Wybrane programy a capella z repertuaru Chóru:

- Polska muzyka renesansowa i wczesnego baroku (M. Gomółka, Wacław z Szamotuł, G.G. Gorczycki,
M. Zieleński, B. Pękiel),
- Polska liryka wokalna XIX i XX wieku (M. Karłowicz, St. Moniuszko, I.J. Paderewski, F. Nowowiejski,
K. Szymanowski),
- Polska muzyka współczesna (A. Koszewski, K. Penderecki, H.M. Górecki, R. Twardowski, M. Jasiński),
- Pieśni hebrajskie (I. Braun, M. Seter, A. Gorochov, D. Samburski, E. Cosetto),
- Muzyka francuska XX wieku (M. Duruflé, G. Faure, D. Milhaud, J. Chailley, F. Poulenc, P. Villette),
- Motety niemieckie (H. Schütz, J.S. Bach, J. Brahms, M. Reger, D. Schnebel),
- Muzyka angielska XX wieku (B. Britten, R. V. Williams, E. Elgar, G. Finzi, G. Holst).

Wybrane utwory wokalno-instrumentalne:

- J. S. Bach Weihnachts Oratorium BMV 248, Motety, Oster Oratorium, Msza h–moll,
- L. v. Beethoven IX Symfonia, Msza C – dur, Missa Solemnis,
- J. Brahms Schicksalslied op. 54, Ein deutsches Requiem op. 45,
- B. Britten War Requiem,
- J. Haydn Te Deum C - dur, Stworzenie świata,
- A. Honegger Joanna d’Arc,
- W. Kilar Exodus, Missa pro pace,
- G. Mahler II Symfonia, Symfonia tysiąca
- A. Malawski Wierchy
- F. Mendelssohn Lobgesang, Eliasz, Paulus,
- K. Meyer Stworzenie świata, Msza C-dur,
- S. Moniuszko Sonety Krymskie, Nijoła, Msza Des-Dur,
- W. A. Mozart Requiem d–moll KV 626, Msza c–moll KV 427, Krönungsmesse C–dur KV 317,
Missa Brevis D–dur,

- K. Penderecki Siedem bram Jerozolimy, Credo, Pasja wg św. Łukasza, Stabat Mater, Magnificat,
Requiem Polskie, Te Deum,

- G. Pergolesi Stabat Mater,
- F. Poulenc Stabat Mater, Gloria,
- S. Rachmaninow Dzwony,
- G. Rossini Stabat Mater, Messe Solennelle, Messa di Gloria
- F. Schubert Stabat Mater,
- I. Strawiński Symphony of Psalms,
- D. Szostakowicz Kantata Aleksander Newski,
- K. Szymanowski Stabat Mater, III Symfonia, Demeter, Litania do NMP,
- A. Tansman Prorok Izajasz,
- G. Verdi Requiem,
- A. Vivaldi Gloria,

Opery:

- A. Schönberg Mojżesz i Aaron,
- P. Mascagni Rycerskość wieśniacza,
- R. Leoncavallo Pajace,
- G. Rossini Wilhelm Tell,
- A. Ponchielli Litwini
- C. Orff Carmina Burana
- K. Szymanowski Harnasie, Król Roger
- Ch. Gounod Borys Godunow
- S.Moniuszko Halka