FONOGRAM ŹRÓDEŁ 2009 - PROTOKÓŁ OBRAD JURY

Jury Fonogramu Źrodeł  2009 w składzie:

- Małgorzata Małaszko-Stasiewicz: p.o. Dyrektora Programu 2 PR
- Anna Szewczuk - dziennikarz Programu 2 PR
- Anna Szotkowska - dziennikarz Programu 2 PR
- Piotr Kędziorek - kierownik RCKL, Program 2 PR
- Kuba Borysiak - dziennikarz Programu 2 PR

przyznało tytuł Fonogramu Źródeł 2009 roku płycie  "Spod Niebieskiej Góry - muzyka Roztocza". Wydawnictwa  In Crudo

drugie miejsce w konkursie zajęła płyta <„ >Jadąc przez Roztocze” wydawnictwa  Muzyka Odnaleziona

trzecie miejsce przyznano albumowi  „Zaniechane melodie – Oj ty wiosna ty wiosna”  wydanemu przez  Stowarzyszenie Krusznia, Krasnopol 2009.

Jury przyznało Nagrodę Specjalną „Fonogramu Źrodeł”   Instytutowi Sztuki Polskiej Akademii Nauk za serię płyt Folk Music Collection, w której w ubiegłym roku ukazały się albumy:
”Te skrzypce pamiętają czasy Chopina…” . Nagrania archiwalne skrzypków ludowych ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN.

„Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory. Pieśni Puszczy kurpiowskiej”

”Cassubia incognita. Pieśni kaszubskie ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN”

„Early Post-War Polish Folk Music Recordings (1945-1950)”

Jury postanowiło przyznać dwa wyróżnienia płytom: „Polskie świętowanie – Adwent, Gody,  Zapusty” wydawnictwa  Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, za prezentację unikalnych nagrań ze zbiorów  Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL  i „Moja Maty Pereborniczka. Kultura muzyczna wsi Zbucz”  wydanej przez Stowarzyszenie Muzeum małej Ojczyzny w Studziwodach, za dokumentację pieśni prawosławnych mieszkańców Podlasia.

Jurorzy doceniają również olbrzymie walory edukacyjne płyty  Monografie Instrumentów Karpackich"  wydawnictwa  Instytut Europa Karpat  prezentującej instrumenty z  Zachodnich i Wschodnich Karpat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ALBUMY ZGŁOSZONE DO FONOGRAMU ŹRÓDEŁ 2009:


 • 1. Cassubia Incognita.

  Pieśni kaszubskie ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.
  Wyd. Instytut Sztuki PAN, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, listopad 2009.


  Terenowe nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych ISPAN z lat 1945-1954


  Wybór z przechowywanych w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN najstarszych zachowanych nagrań dźwiękowych dokonanych na Kaszubach tuż po drugiej wojnie światowej (w grudniu 1945 r.), a także w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Płyta jest częścią projektu „Cassubia incognita” realizowanego przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, którego celem jest rewitalizacja dawnej autentycznej kultury Kaszubów.

  Wykonawcy: Anastazja Kotłowska, Jan Nadolski, Rozalia Zelke, Otylia Tocke, Albert Patock, Franciszek Żywicki, Antoni Kleba, Leokadia Cierocka, Jan Trepczyk, Konrad Baran, Marta Labuda, Waleria Grabowska, Jan Gański, Bronisława Rudnik, Jakub Reszka, Joanna Bojke, Augustyn Dampc, Jan Taube i inni.

 • 2. Early Post-War Polish Folk Music Recordings.
   
  Wyd. Instytut Sztuki PAN, maj 2009.


  Terenowe nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych ISPAN z lat 1945-1950.

  Historyczne zapisy dźwiękowe zrealizowane  w Wielkopolsce,  Opoczyńskiem, Rzeszowskiem i Lubelskiem. Repertuar utrwalony w nagraniach przekazali wykonawcy, których większość urodziła się w połowie XIX wieku.

  Wykonawcy: Tomasz Śliwa, Jan Gniotowski, Franciszka Ciesiółka, Jan Pajchrowski, Michał Makowski, Władysława Kaśkiewicz, Antoni Stanik, Franciszka Pluta, Genowefa Baran, Paweł Kalinka, Józef Pudło, Henryk Kretowicz, Jan Żydek, Karolina Kądzielska, Józef Radej, Jan Stefańczyk, Honorata Góra, Anna Malec, Marcin Gilas, Józefa Frej i inni.

 • 3. Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory. Pieśni Puszczy kurpiowskiej.
  Wyd. Instytut Sztuki PAN,  Stowarzyszenie  Liber Pro Arte, grudzień 2009.


  Terenowe nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych ISPAN z lat  1952-1954.

  Najstarsze nagrania pieśni i muzyki instrumentalnej Kurpiów - Puszczy Zielonej ze zbiorów ISPAN. W większości są to warianty pieśni notowanych przez ks. Władysława Skierkowskiego, w wykonaniu muzyków urodzonych w drugiej połowie XIX  i  na początku XX wieku.  Na płycie prezentowany jest repertuar obrzędowy (weselny) oraz pieśni miłosne, pasterskie, kołysanki, pieśni dziecięce, pasyjne, pieśni wykonywane podczas „pustych nocy”, także kurpiowskie tańce.

  Wykonawcy:  Stanisław Brzozowy, Waleria Mierzejek, Franciszek Golan,  Marianna Cicha, Maria Deptuła, Antonina Sadłowska, Waleria Żarnochowa, Waleria Chorążewicz, Franciszaka Skorupska, Rozalia Pabich, Anna Kraśniewska, Stanisław Żarnoch i inni.

 • 4. Jadąc przez Roztocze.
  Wyd. Muzyka Odnaleziona, maj 2009.


  Nagrania  terenowe Andrzeja Bieńkowskiego z lat 1985-2008.
  Tradycyjna muzyka wiejska z Lubelszczyzny, Roztocza, nagrana w domach muzyków.

  Wykonawcy: Kapela  Leona Krzosa, Józef Góra, Wojciech Gzik, Stanisław Futyma, Kapela ze Stojeszyna, Katarzyna Kozina, Walerian Kozina, Zdzisław Kozina, Kapela dęta z Tomaszowa Lubelskiego, śpiewaczki z Zamchu, Kapela ze Zdziłowic, Mateusz Cieliszak, Bronisław Bida, Antoni Bednarz, Jan Mucha i inni.

 • 5. Kolędy Starobiałoruskie z Podlasia.
  Wyd
  . Wyd. Stowarzyszenie Muzeum małej Ojczyzny w Studziwodach, wrzesień 2009.


  Nagrania zrealizowana w latach 1979-2009.
   Prawosławne pieśni bożonarodzeniowe z Podlasia (kolędy, pieśni paraliturgiczne).

  Wykonawcy:  zespół folkloru podlaskich Białorusinów „Żemerwa” oraz zespoły śpiewacze z Dobrywody, Suchowolców, Dasz, Zbucza, Stryk i Krzywca

 • 6. Kolędy z komody Dziadka Pogody.
  Wyd. Polskie Radio Rzeszów S.A., G.P. Mimofon


  Nagrania zrealizowane w Polskim  Radio Rzeszów w listopadzie 2009 roku.

  Nowe brzmienie kolęd i pastorałek śpiewanych na Rzeszowszczyźnie. Projekt muzyczny zrealizowany przez  muzyków  zafascynowanych  lasowiackimi melodiami okolicy Kolbuszowej z repertuaru skrzypka Władysława Pogody.

  Wykonawcy: Władysław Pogoda, Marysia Steczkowska, Marysia Falkowska, Paweł Steczkowski, Witold Paśko, Andrzej Paśkiewicz, Kamil Siciak, Tomasz Duda.

 • 7. Moja Maty Pereborniczka. Kultura muzyczna wsi Zbucz.
  Wyd. Stowarzyszenie Muzeum małej Ojczyzny w Studziwodach, wrzesień 2009.


  Nagrania archiwalne zrealizowane  w latach 1990-2009.

  Tradycja wsi Zbucz na Podlasiu - muzyka instrumentalna z i pieśni wykonywane w gwarze białoruskiej, ukraińskiej, także pieśni rosyjskie.

  Wykonawcy: zespół „Zbuczanki”, Piotr Juszkiewicz, Włodzimierz Murawski.

 • 8. Monografie Instrumentów Karpackich
  Wyd. Instytut Europa Karpat przy MCK Sokół  w Nowym Sączu, grudzień 2009

  Nagrania dokonane podczas I Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki „Małopolska Karpaty OFFer. 23 sierpnia w Nowym Sączu.

  Instrumenty z  Zachodnich i Wschodnich Karpat: fujara detwiańska, gajdica, dudy huculskie, gajdy istebniańskie, flet y bezotworowe (koncovka, telenka, fujarka beskidzka,) gwizdki,  drumle, proste oboje i flety, trąby i rogi i instrumenty żywe (nietrwałe -  budowane z roślin)

  Wykonawcy: Józef Broda, Marek Styczyński , Ostap Kostiuk i  Vsevolod Sadovyj  z Ukrainy, Michal Smetanka  ze Słowacji, Gerard Widmer (Szwajcaria)
  wydawca: Instytut Europa Karpat
  premiera: luty 2010

 • 9. Polskie świętowanie – Adwent, Gody,  Zapusty.
  Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński (książka z płytą CD)


  Nagrania dokonane w latach 70. pochodzą z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL. Pieśni z okresu Adwentu , Bożego Narodzenia i Zapustów  z kilku regionów Polski (z Rzeszowskiego, Małopolski, Lubelskiego,). Wyboru dokonali prof. dr. hab. Antoni Zoła i Mariusz Pucia.

  Wykonawcy: Władysław Żywica, śpiewaczki z Padew, Anna Potoczek, Jadwiga Zielińska, Anna Stelmach, śpiewacy z Zarównia, Józef Pieciółkanis, śpiewacy z Niedrzwicy Kościelnej i inni.

 • 10. Spod Niebieskiej Góry - muzyka Roztocza. Wyd. In Crudo, grudzień 2009


  Nagrania dokonane przez Remigiusza Mazura-Hanaja , Katarzyne Trebeschi oraz Janusza Prusinowskiego w ramach badań terenowych na Roztoczu latach 1993-2007 oraz w trakcie Taboru w Kocudzy w 2006 roku. Przykłady tradycyjnego muzykowania i śpiewu ludowego na Roztoczu Lubelskim z przełomu XX i XXI wieku. Na płytę składają się refleksji Skrzypka Stanisława Głaza na temat muzyki i muzykowania oraz muzyka instrumentalna(oberki, polki, podrozniaki) wykonywane solowo (organki, skrzypce, suka) oraz w kapelach 2-4 osobowych i przez orkiestrę dętą. Pieśni wykonywane są zarówno przez solistów jak i zespoły śpiewacze (pieśni liryczne, polne, sieroce, zalotne, weselne, kołysanki)

  Wykonawcy: Władysław Stanicki, Jan Zapora, Mateusz Cieliszak, Stanisław Głaz, Bronisław Bida, Bronisław Rawski, Mieczysław Kloc, kapela z Chrzanowa, Kapela z Krzemienia, Kapela ze Zdziłowic, Władysław Małek, Maria Maksim, Weronika Kozin, Janina Chmiel, Anna Chmiel, zespół śpiewaczy Jarzębina, zespól z Łukowej, Stanisław Fijałkowski, Aniela Gmoch, Zbigniew i Krzysztof Butrynowie, Orkiestra dęta Zaburze.
 • 11. „Te skrzypce pamiętają czasy Chopina…”
  Nagrania archiwalne skrzypków ludowych ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN. Wyd. Instytut Sztuki PAN, grudzień 2009.


  Terenowe nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych ISPAN z lat 1952-1981.

  Najstarsza generacja utrwalonych w nagraniach skrzypków ludowych z Mazowsza, Podlasia, Opoczyńskiego i Radomszczyny  ze zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.

  Wykonawcy: Czesław Michalak, Stanisław Gniazdowski, Władysław Bąkowski, Władysław Polakowski, Tomasz Latoszewski, Jan Wasiak, Bronisław Białek, Józef Wesołowski, Józef Bieniarz, Jan Fokt, Stanisław Sukiennik, Stanisław Barcikowski, Jan Makowski, Kazimierz Meto, Józef Szafrański i inni.

 • 12. Zaniechane melodie – Oj wiosna ty wiosna 2009. 
  Wyd. Stowarzyszenie Krusznia, Krasnopol 2009, wrzesień 2009


  Nagrania dokonane podczas warsztatów muzycznych odbywających się w ramach festiwalu „Oj wiosna ty wiosna”, Sejny i Wigry, Maj/Czerwiec 2009. Dwie płyty : CD i DVD.
  Zbiór tradycyjnych  tańców grywanych podczas  zabaw wiejskich  oraz pieśni i melodii dziadowskich.

  Wykonawcy: muzykanci wiejscy z Suwalszczyzny i Podlasia, Radomszczyny i Lubelszczyzny:  Franciszek Racis, Zdzisław Marczuk, Mieczysław Pachutko, Józef Murawski, Zdzisław Radzikowski, Jan Gaca i  Zbigniew Butryn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

pliki do pobrania:

Folkowy Fonogram Roku - formularz zgłoszenia (doc)
Fonogram Źrodeł - formularz zgłoszenia (doc)
Regulamin konkursow (doc)

Na wszelkie pytania odpowiadamy pod numerem telefonu 22- 645 53 01

JURY FONOGRAMU ŹRODEŁ:
Małgorzata Małaszko-Stasiewicz - p.o. dyrektora Programu II PR
Anna Szewczuk- RCKL, Program 2 PR
Anna Szotkowska - RCKL, Program 2 PR
Kuba Borysiak - RCKL, Program 2 PR
Piotr Kędziorek - RCKL, Program 2 PR